Impozite și taxe 2016

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

BIROUL VENITURI

Pentru plata cu anticipație a impozitelor datorate de către contribuabilii persoane fizice pe întreg anul, până la data de 31.03.2016 se acordă o bonificație după cum urmează:

 • impozit pe clădiri — 10%
 • impozit pe teren — 10%
 • impozit pe mijloace de transport — 10%

Conform H.C.L. 152/26.11.2015 se scutesc în cota de 73% de la plata majorarilor de întarziere, contribuabilii persoane fizice și juridice din orașul Titu care își achită integral toate obligațiile fiscale principale restante, precum și diferența de 27% din majorarile de întarziere până la 31.03.2016.

Scutiri și facilități pentru contribuabilii persoane fizice privind impozitele și taxele locale

Directia economică, prin biroul de impozite și taxe anuntă contribuabilii, persoane fizice, că pentru anul 2016 conform Hotărârii de Consiliu Local nr 139/26.11.2015 se acordă urmatoarele scutiri de la plata impozitelor

 1. Scutire de la plata impozitului pe cladire și teren de la adresa de domiciliu în procent de 100% pentru contribuabilii (soți/soție) beneficiari de:-indemnizație de șomaj-ajutor social-pensii până la salariu minim brut pe țară

  -venit lunar de până la 500 lei

 2. Scutire de la plata impozitului în procent de 100% pe clădire și teren folosite ca domiciliu și/sau alte clădiri și terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art.3 alin.(1) lit.b) și art.4 alin.(1) din Legea nr.341/2004 — Legea recunoștintei față de eroii martiri și luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluției române din decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare.
 3. Scutire de la plata impozitului pe clădire și teren de la adresa de domiciliu în procent de 90% pentru contribuabilii (soț/soție) cu venituri cuprinse între 501 — 700 lei
 4. Scutire de la plata impozitului pe clădire și teren de la adresa de domiciliu în procent de 80% pentru contribuabilii (soț/soție) cu venituri cuprinse între 701 lei și venitul minim brut pe țară.

Documentele necesare în vederea întocmirii dosarului de acordare a facilităților fiscale sunt următoarele:

 • cerere tip
 • copie B.I./C.I. a proprietarului ( soț/ soție ) care au același domiciliu;
 • declarație pe propria răspundere că nu deține altă proprietate;
 • dovada veniturilor lunare (cupon pensie, adeverință salariu,cupon ajutor social, cupon șomaj);
 • declarație pe propria răspundere pentru persoanele care nu realizează venituri.
Publicat în Impozite și taxe | Lasă un comentariu

Certificate de urbanism eliberate in luna decembrie 2015

img-122102523

Publicat în Certificate de urbanism | Lasă un comentariu

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNEI CĂRȚI DE IDENTITATE

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNEI CĂRȚI DE IDENTITATE (documente obligatorii, indiferent de motivul pentru care se eliberează):
– cererea pentru eliberarea actului de identitate;
– certificatul de nastere al solicitantului si ale copiilor cu vârsta mai mica de 14 ani, original si copie;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
– chitanta reprezentand contravaloarea căr
ții de identitate, respectiv 7 lei, aceasta suma fiind actualizata in functie de rata inflatiei, cu avizul Consiliului Concurentei;
– timbru fiscal in valoare de 5 lei sau documentul cu care face dovada achitarii, in conditiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru(valoare ce se poate actualiza prin hotarare de Guvern);
Pe lângă aceste documente, mai sus enumerate, sunt necesare
și alte documente, in functie de motivul pentru care se solicita eliberarea cărții de identitate, precum si de starea civila a solicitantului, astfel:
1. In cazul eliberarii căr
ții de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani:
– actul de identitate al unuia dintre parinti sau al reprezentantului legal;
– certificatul de casatorie al parintilor sau, după caz certificatul de divorţ/hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, dacă părinţii sunt divortati. Minorul depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, însotit de unul dintre parinti sau, după caz, de reprezentantul sau legal, de persoana desemnata din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenta sociala sau de persoana careia i-a fost incredintat in plasament. In situatia in care parintii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semneaza de parintele la care minorul are domiciliul, in conditiile legii. Pentru minorul care, desi a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca, unuia dintre parinti, locuieste statornic la celalalt parinte, se solicita declaratia de consimtamant a parintelui caruia i-a fost incredintat din care sa rezulte ca este de acord ca in actul de identitate al minorului sa fie inscrisa adresa la care acesta locuieste statornic. In conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 15 din O.U.G. nr. 97/2005, republicata, eliberarea primului act de identitate nu se poate face pe baza de procura speciala.
2. In cazul persoanelor casatorite/divortate/vaduve:
– certificatul de casatorie, certificatul de divort/hotararea de divort definitiva si irevocabila, certificatul de deces al sotului decedat.
3. In cazul pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorarii actului de identitate:
– un document oficial cu fotografie de data recenta, pentru certificarea identitatii.

Publicat în Informații utile | Lasă un comentariu

Primarii Orașului Titu

– CRISTESCU GHEORGHE – 1968 – 1971;

 

– MUSATESCU VASILE – 1971 – 1974;

 

– BADEA ION – 1974 – 1982;

 

– NICOLAE ION – 1982 – 1986;

 

– BARBIERU ION – 1986 – 1990;

 

– NICOLAE ION – 1992 – 2001;

 

– DINU ILIE – 2001 – 2012,

 

– NICULAE TRAIAN – 2012 – PREZENT

Publicat în Despre Titu | Lasă un comentariu

MEMBRII CONSILIULUI LOCAL 2012- 2016

1 Marin  BADEA PNL (fost PD-L)
2 Adrian  CATALAN Independent
3 Cristian Grigore CRISTESCU PSD
4 Ion  GRECU PSD
5 Emil Toma  ION PNL (fost PD-L)
6 Ion  MIREA PSD
7 Voicu  NEAGU –  Viceprimar PSD
8 Vlad  OPREA PSD
9 Lucian  PLEȘA PSD
10 Alexandru  SANDU PNL
11 Constantin  STERIAN PNL (fost PD-L)
12 Constantin  ȘERBAN PNL (fost PD-L)
13 Sorin  Victor  ȘTEFĂNESCU PNL (fost PD-L)
14 Florinel  ȘTEFAN PNL
15 Cristina  TOADER PSD
16 Valeriu  VASILE PNL (fost PD-L)
17 Doina  VIȘINESCU PSD
Publicat în Componența | Lasă un comentariu

Certificate de urbanism eliberate in luna noiembrie 2015

img-122102504

Publicat în Certificate de urbanism | Lasă un comentariu

CETĂȚENI DE ONOARE AI ORAȘULUI TITU

Nr. crt. Numele și prenumele HCL
1 DR. ING. AURELIAN POPA 59/17.05.2007
2 ING. GHEORGHE ANA 60/17.05.2007
3 ÎNALT PREASFINTIA SA DR. NIFON – ARHIEPISCOPUL TÂRGOVIȘTEI 61/17.05.2007
4 ING. CONSTANTIN STROE 62/17.05.2010
Publicat în Despre Titu | Lasă un comentariu

Certificate de urbanism eliberate in luna octombrie 2015

img-122102444

Publicat în Certificate de urbanism | Lasă un comentariu

Fisa postului ADMINISTRATOR PUBLIC

Administrator public: 

Ion Cosaru

 

Fisa postului ADMINISTRATOR PUBLIC

 

 

Informaţii generale privind postul

1. Denumirea postului : Administrator Public

2. Nivelul postului : funcţie contractuala de conducere

3. Scopul principal al postului : duce la indeplinire atributiile autoritatii publice locale. Eficientizarea managementului in administratia publica.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului

1. Studii de specialitate : superioare economice de lunga durata, absolvite cu diploma de licenţa.

2. Perfecţionări (specializări) : Master in Managementul Proiectelor.

3. Cunoştinţe de operare / programe pe calculator (necesitate si nivel): Medii.

4. Limbi străine (necesitate si nivel): Capacitate de exprimare (scris, vorbit, citit) în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională, nivel mediu. – Limba franceza – mediu.

5.  Abilitaţi, calităţi si aptitudini necesare : organizare şi coordonare; analiză şi sinteză;     planificare şi acţiune strategică; control şi depistare a deficienţelor; rezolvarea eficientă a  obiectivelor şi problemelor; excelentă comunicare orală şi scrisă; lucru eficient în echipă, atât ca lider, cât şi ca membru al acesteia; bună capacitate de relaţionare cu superiorii, colegii, subordonaţii şi publicul general; bune abilităţi de gestionare a resurselor umane; capacitate de consiliere şi îndrumare; abilităţi de mediere şi negociere; gestionarea eficientă a resurselor alocate; echilibru emoţional; perseverenta in urmarirea si finalizarea scopului propus.

6. Cerinţe specifice : delegat pentru reprezentarea instituţiei in relatia cu diferite instituţii, precum si cu persoane fizice si / sau juridice cu care colaborează Primăria Oraşului Titu.

7.    Competenta manageriala (cunoştinţe de management, calităţi si aptitudini manageriale):Organizeaza si coordoneaza activitatea desfasurata de catre Directia Gospodarie Comunala. Gestioneaza activitatea Bibliotecii Orasenesti, a Centrului pentru Tineret si a Casei de Cultura.

Atribuţiile postului:

– Indeplineşte atribuţii de coordonare delegate de Primar privind activitatea legata de cultura in Orasul Titu, raspunzand de Biblioteca Oraseneasca, Centrul pentru Tineret si Casa de Cultura;

– Indeplineşte atribuţii de coordonare delegate de Primar privind activitatea desfasurata de catre Directia Gospodarie Comunala;

– Indeplineste atributii de inspector de protectie civila;

– Indeplineste atributii pe linie de protectia muncii;

– Indeplineste atributii privind coordonarea transportului public local;

– Face parte din Comisia pentru Probleme de Aparare la nivelul Orasului Titu;

– Responsabil cu evidenta militara si mobilizarea la locul de munca;

– Face parte din Comisia care raspunde de procedura de atribuire a autorizatiilor taxi pentru transportul de persoane in regim taxi in Orasul Titu;

– Face parte din Comisia care raspunde de luarea masurilor privind salubrizarea localitatii, amenajarea si curatarea cursurilor de ape, inventarierea terenurilor nelucrate, prevenirea poluarii accidentale a mediului si a surselor de apa;

– Raspunde de implementarea si de buna desfasurare a programului privitor la taxa de habitat la nivelul localitatii;

– Raspunde de monitorizarea consumurilor in institutie si in celelalte imobile care apartin Consiliului Local al Orasului Titu;

– Raspunde gestionarea sistemului de iluminat public;

– Atributii privind relatia cu concesionarul serviciului de iluminat public;

– Indeplineste atributii pe linie de colaborare cu unitatile scolare din Orasul Titu in privinta furnizarii utilitatilor, a modului de utilizare a acestora;

–  Raspunde de respectarea normelor de management al calitatii in domeniul sau;

–  Trebuie sa cunoasca si sa respecte cu strictete prevederile Legii nr. 319/2006, Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii sanatatii si securitatii in munca, precum si a Instructiunilor proprii pentru sanatate si securitate in munca aferente postului ocupat. Este obligat sa cunoasca si sa aplice prevederile Ordinului 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si instruirea in domeniul protectiei civile, precum si a celorlalte acte normative in domeniul PSI si al situatiilor de urgenta;

-in fiecare zi de joi din ultima saptamana a luni, orele 08.30, va prezenta raport privind modul in care au fost duse la indeplinire dispozitiile care i-au fost date de Primar;

– intocmirea fiselor colective de prezenta pentru subordonati si predarea acestora pana in data de 01 a fiecarei luni la Biroul Resurse Umane;
– Alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de Consiliul Local si / sau de Primar, dupa caz.

Sfera relaţionala a titularului postului :

1. Sfera relaţionala interna :

a) Relatii ierarhice :

– este subordonat fata de Primarul Orasului Titu;

– este superior fata de : Directorul Executiv de la Directia Gospodarie Comunala si

Transport Public Urban; angajatii din cadrul Compartimentului Transport Public Urban, din cadrul Compartimentului Spatii Verzi, din cadrul Compartimentului Intretinere Strazi, fata de angajatii de la Cultura si Biblioteca.

b) Relatii funcţionale : cu Consiliul Local al Orasului Titu, cu compartimentele din cadrul

Primăriei, instituţiile publice, cu persoane fizice si / sau juridice, cu responsabilii serviciilor publice de interes local.

c) Relatii de control: –

d) Relatii de reprezentare : la instituţiile publice cu care colaborează Primăria si Consiliul

Local al Orasului Titu, precum si in alte situatii, ca urmare a dispozitiilor Primarului.

2. Sfera relaţionala externa :

a) Cu autoritati si institutii publice : reprezintă instituţia, în limita competenţelor stabilite.

Publicat în Administrator public | Lasă un comentariu

COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL TITU 2012 – 2016

1.  Comisia Economică,  Buget-Finanţe :

1.  Adrian  CATALAN

2.  Alexandru  SANDU

3.  Florinel  ŞTEFAN

4.  Cristina  TOADER

5.  Valeriu  VASILE

 

2. Comisia de  Urbanism,  Administrarea  domeniului  public şi  privat :

1.  Cristian  Grigore  CRISTESCU

2.  Ion  GRECU

3.  Lucian  PLEŞA

4.  Constantin  STERIAN

5.  Constantin  ŞERBAN

 

3.  Comisia  pentru  Învăţământ,  Sănătate,  Cultură-Sport,  Protecţie socială,

Familie şi  protecţia copilului : 

 

1.  Marin  BADEA

2.  Ion  MIREA

3.  Vlad  OPREA

4.  Sorin  Victor  ŞTEFĂNESCU

5.  Doina  VIŞINESCU

 

4.  Comisia  Juridică,  Administraţie publică locală,  Culte :

1.  Adrian  CATALAN

2.  Toma  Emil  ION

3.  Voicu  NEAGU

Publicat în Comisii de specialitate | Lasă un comentariu