Catre cetatenii orasului Titu,

Va informam ca Prefectul județului Dâmbovița, în aplicarea prevederilor Ordinului Ministrului Agriculturii și al Ministrului Afacerilor Interne nr. 97/63/2020, publicat în M.O. nr. 320/16.04.2020, pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, a emis Ordinul nr. 241/27.04.2020 privind constituirea comisiilor de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole în urma fenomenului meteorologic de secetă pedologică din anul 2020.

Astfel, utilizatorii de terenuri cu destinaţie agricolă înscrişi în evidenţele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ale căror suprafeţe cu culturi agricole au fost afectate în procent de peste 30% din suprafeţele destinate producţiei vegetale, aferente fiecărei culturi, pot depune înştiinţări scrise la unitatea administrativ-teritorială pe a cărei rază teritorială se află terenul, în format fizic sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în termen de 3 zile de la constatarea distrugerii sau vătămării culturilor agricole deţinute. În baza înştiinţărilor, comitetul local pentru situaţii de urgenţă va întocmi un raport operativ cu pagubele la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică în termen de maximum 24 de ore de la înregistrarea înştiinţărilor, pe care îl transmite către Centrul operaţional din cadrul inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean şi către Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice din judeţ.

În funcţie de pagubele înregistrate şi raportate de Grupul de suport tehnic, prefectul, numeşte, prin ordin, comisiile de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole din care fac parte reprezentanţi ai administraţiei publice locale, un reprezentant al centrului judeţean/local al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi un reprezentant al direcţiei pentru agricultură judeţene. Membrii comisiiilor se deplaseaza pe teren, impreuna cu fermierul, in vederea intocmirii procesului verbal de constatare si evaluare a pagubelor la culturile agricole.

Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă înaintează procesele-verbale de constatare şi evaluare a pagubelor către Grupul de suport tehnic, în vederea întocmirii raportului de sinteză cu pagubele la culturile agricole. Rapoartele de sinteză se întocmesc până cel târziu la data de 15 iunie inclusiv, pentru culturile înfiinţate în toamnă, respectiv până cel târziu la data de 15 septembrie inclusiv, pentru culturile înfiinţate în primăvară, şi se comunică instituţiei prefectului, consiliului judeţean şi Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Ca urmare, reprezentantii direcţiei pentru agricultură judeţene,vor întocmi un raport centralizator privind calamităţile generate de seceta pedologică, pe care îl vor transmite către Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în vederea promovării și a finanțării acțiunilor și măsurilor urgente de intervenție în vederea înlăturării efectelor fenomenului de secetă pedologică la culturile agricole.

De asemenea, va informam cu privire la necesitatea încheierii poliţelor de asigurare facultativă a culturilor agricole pentru calamităţi in vederea protejarii investitiei in diferite situatii greu de prevazut.

VICEPRIMAR,
OVIDIU POPESCU

COMUNICAT Primaria orasului Titu -12.05.2020

Având în vedere faptul că, după încetarea stării de urgentă, va fi obligatorie purtarea unei măști de protecție în spații închise, primarul orașului Titu, dl. Traian Niculae, a convocat Consiliul local în ședință extraordinara prin mijloace electronice, astăzi, 12.05.2020, în vederea aprobării proiectului de hotărâre inițiat de dl. primar, care cuprinde următoarele :
– Achiziționarea și distribuirea de măști de protecție sanitare necesare prevenirii răspândirii cu Covid-19 la nivelul orașului Titu, astfel:
a) Câte 10 MĂȘTI de protecție sanitare pentru fiecare familie din orașul Titu (cu toate satele aparținătoare) ;
b) Câte 10 MĂȘTI/PERSOANĂ pentru următoarele categorii:
– personalului medical (UPU; medici și personal cabinet medicină de familie, cabinet TBC, Centru Multifuncțional Titu; medici, personal și șoferii Serviciului de Ambulanță Județeană – substația Titu);
– personalului Poliției orașului Titu;
– personalului IGSU Titu (formațiune de pompieri);
– personalului Jandarmeriei Titu;
– personal aparat Primăria Orașului Titu.
c) Câte 100 MĂȘTI pentru fiecare PAROHIE din Titu și 100 MĂȘTI CĂTRE PROTOIERIA TITU, în vederea distribuirii în rândul personalului clerical.
– Achiziționarea a 8 termometre medicale digitale non-contact pentru termometrizarea elevilor la intrarea în unitățile de învățământ (câte 2 termometre digitale pentru fiecare unitate de învățământ).
Vă mulțumim!

ANUNT

Primaria orasului TITU, judetul Dambovita,a la cunostinta publica intentia privind achizitionarea unor suprafete de teren in zona TITU NOU, in vederea construirii unor locuinte destinate inchirierii tinerilor, prin programul ANL precum si lotizarea unor terenuri destinate construirii unei locuinte proprietate personala, de tineri pana in 35 ani,in conditiile Legii nr.15/2003.
Proprietarii de terenuri interesati de prezenta intentie pot formula oferte de vanzare la sediul Primariei.

ANUNT CU PRIVIRE LA PREVENIREA RASPANDIRII INFECTIEI CU CORONAVIRUS COVID-19

Avand in vedere atentionarea Departamentului pentru Situatii De Urgenta , precum si Hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta , cat si a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta, cu privire la adoptarea de masuri pentru a preveni raspandirea infectiei cu Coronavirus COVID-19, va comunicam urmatoarele:

 • Incepand cu data de 31.03.2020, se limiteaza audienta si activitatile care implica interactiunea cu publicul la nivelul Primariei Orasului Titu, pana la incetarea Situatiei de Urgenta cu posibilitatea de prelungire, in functie de evolutia situatiei la nivel national.
 • Cetățenii care nu au posibilitatea accesării online sau fax pentru rezolvarea solicitărilor , se pot prezenta și la sediul primăriei respectând prevederile ordonanțelor militare in vigoare. Programul de lucru al Primăriei Titu rămâne 8:00-16:00
 • Plata taxelor si impozitelor se va efectua online prin Ghiseul.ro , cu bonificatie de 10%, in cazul Persoanelor Fizice, pana 30 iunie 2020, inclusiv conf. OUG nr. 29/2020.
 • Depunerea fizica a documentelor/ diverselor solicitari/ cereri/ reclamatii/ sesizari/ sau obtinerea de informatii suplimentare, respectiv ridicarea documentelor de catre persoanele fizice si juridice se va face prin posta, prin e-mail sau fax, urmand ca acestea sa fie retransmise ulterior, dupa rezolvare, pe aceleasi cai de comunicare catre contribubilul solicitant.
 • Declaratiile fiscale pot fi descarcate de pe site-ul Primariei Orasului Titu – primariatitu.ro
 • Transmiterea solicitarilor urgente si a documentelor se realizeaza prin utilizarea urmatoarelor cai de comunicare alternativa:
 • Email : primariatitu@yahoo.com
 • Fax : 0245.651.097
 • Prin posta , la adresa ; Str. Pictor Nicolae Grigorescu, Nr. 1, Oras Titu, cod postal: 135500

Documente solicitate pentru :

1)ELIBERARE CERTIFICATE FISCALE

a)PENTRU VANZARE BUNURI, IN COPIE:

 • C.I/ B.I PROPRIETAR
 • TITLU DE PROPIETATE/CONTRACT VANZARE-CUMPARARE/CERT. MOSTENITOR
 • CADASTRU / SCHITA CADASTRALA PRELIMINARA

b) PENTRU SUCCESIUNE, IN COPIE:

 • C.I/ B.I MOSTENITORI
 • TITLU DE PROPIETATE/CONTRACT VANZARE-CUMPARARE/ CERT.MOSTENITOR
 • ANEXA 24
 • CERTIFICAT DECES

c) PENTRU RADIERE MIJLOC TRANSPORT,IN COPIE:

 • C.I/ B.I PROPRIETAR
 • CARTE MIJLOC TRANSPORT
 • DOVADA PLATA IMPOZIT INTEGRAL
 • IN CAZUL UTILAJELOR INREGISTRATE IN EVIDENTA PRIMARIEI, SE RETURNEAZA PLACUTELE SI CERTIFICATUL DE INSCRIERE ,ulterior.

d) PENTRU O.C.P.I, IN COPIE

 • C.I/ B.I PROPRIETAR
 • TITLU DE PROPIETATE/CONTRACT VANZARE-CUMPARARE/CERT.MOSTENITOR
 • SCHITA CADASTRALA PRELIMINARA

e) PENTRU CONTRACTE AUTO/COMODAT, IN COPIE

 • C.I/ B.I PROPRIETAR
 • TITLU DE PROPIETATE/CONTRACT VANZARE-CUMPARARE/CERT.MOSTENITOR
 • CARTE MIJLOC TRANSPORT

f) PENTRU DOSAR PUBLICARE VANZARE TEREN EXTRAVILAN, IN COPIE:

 • C.I/ B.I PROPRIETAR
 • TITLU DE PROPIETATE/CONTRACT VANZARE-CUMPARARE/CERT.MOSTENITOR
 • CADASTRU

 

2)INREGISTRAREA SI SCOATEREA DIN EVIDENTA A MIJLOACELOR DE TRANSPORT:

 • COPIE CI/CUI PROPRIETAR, NOUL PROPRIETAR (in cazul scoaterii din evidenta)
 • CONTRACT VANZARE CUMPARARE SI FACTURA, FISA INMATRICULARE AUTO
 • COPIE CARTE IDENTITATE AUTO

Pentru mai multe amanunte, cetatenii Orasului Titu, sunt rugati sa contacteze telefonic

Serviciul Registratura la numarul de telefon: 0245.651.095 solicitand Compartimentul/Biroul in cauza.

 

Primaria Orasului Titu pune la dispozitie alaturi de linia telefonica 0245/651.098 si urmatoarele numere de telefon:

 • Asistenta sociala 0784.295.550
 • Asistent comunitar Ungureanu Catalina 0721.036.488
 • Asistent social Stancu Pompilia 0728.180.209
 • Asistent social Samoila Iuliana 07 69.299.441
 • Asistent social Tache Smaranda 0727.761.337
 • Politia Locala- Dispecerat 0784.295.553

Incepand de azi 30.03.2020 sunt operationale si aceste numere de telefon dedicate comunicarii directe a problemelor sociale pentru identificarea solutiilor si comunicarea acestora in eel mai scurt timp tuturor persoanelor aflate in suferinta.

Distribuie