COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL TITU 2012 – 2016

1.  Comisia Economică,  Buget-Finanţe :

1.  Adrian  CATALAN

2.  Alexandru  SANDU

3.  Florinel  ŞTEFAN

4.  Cristina  TOADER

5.  Valeriu  VASILE

 

2. Comisia de  Urbanism,  Administrarea  domeniului  public şi  privat :

1.  Cristian  Grigore  CRISTESCU

2.  Ion  GRECU

3.  Lucian  PLEŞA

4.  Constantin  STERIAN

5.  Constantin  ŞERBAN

 

3.  Comisia  pentru  Învăţământ,  Sănătate,  Cultură-Sport,  Protecţie socială,

Familie şi  protecţia copilului : 

 

1.  Marin  BADEA

2.  Ion  MIREA

3.  Vlad  OPREA

4.  Sorin  Victor  ŞTEFĂNESCU

5.  Doina  VIŞINESCU

 

4.  Comisia  Juridică,  Administraţie publică locală,  Culte :

1.  Adrian  CATALAN

2.  Toma  Emil  ION

3.  Voicu  NEAGU

Distribuie

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).