Impozite și taxe 2016

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

BIROUL VENITURI

Pentru plata cu anticipație a impozitelor datorate de către contribuabilii persoane fizice pe întreg anul, până la data de 31.03.2016 se acordă o bonificație după cum urmează:

 • impozit pe clădiri — 10%
 • impozit pe teren — 10%
 • impozit pe mijloace de transport — 10%

Conform H.C.L. 152/26.11.2015 se scutesc în cota de 73% de la plata majorarilor de întarziere, contribuabilii persoane fizice și juridice din orașul Titu care își achită integral toate obligațiile fiscale principale restante, precum și diferența de 27% din majorarile de întarziere până la 31.03.2016.

Scutiri și facilități pentru contribuabilii persoane fizice privind impozitele și taxele locale

Directia economică, prin biroul de impozite și taxe anuntă contribuabilii, persoane fizice, că pentru anul 2016 conform Hotărârii de Consiliu Local nr 139/26.11.2015 se acordă urmatoarele scutiri de la plata impozitelor

 1. Scutire de la plata impozitului pe cladire și teren de la adresa de domiciliu în procent de 100% pentru contribuabilii (soți/soție) beneficiari de:-indemnizație de șomaj-ajutor social-pensii până la salariu minim brut pe țară

  -venit lunar de până la 500 lei

 2. Scutire de la plata impozitului în procent de 100% pe clădire și teren folosite ca domiciliu și/sau alte clădiri și terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art.3 alin.(1) lit.b) și art.4 alin.(1) din Legea nr.341/2004 — Legea recunoștintei față de eroii martiri și luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluției române din decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare.
 3. Scutire de la plata impozitului pe clădire și teren de la adresa de domiciliu în procent de 90% pentru contribuabilii (soț/soție) cu venituri cuprinse între 501 — 700 lei
 4. Scutire de la plata impozitului pe clădire și teren de la adresa de domiciliu în procent de 80% pentru contribuabilii (soț/soție) cu venituri cuprinse între 701 lei și venitul minim brut pe țară.

Documentele necesare în vederea întocmirii dosarului de acordare a facilităților fiscale sunt următoarele:

 • cerere tip
 • copie B.I./C.I. a proprietarului ( soț/ soție ) care au același domiciliu;
 • declarație pe propria răspundere că nu deține altă proprietate;
 • dovada veniturilor lunare (cupon pensie, adeverință salariu,cupon ajutor social, cupon șomaj);
 • declarație pe propria răspundere pentru persoanele care nu realizează venituri.
Distribuie

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).