Concurs de angajare – Muncitor necalificat

Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor funcţii contractuale vacante pe perioadă nedeterminată:
Muncitor necalificat – din cadrul Serviciul întreţinere locală, situaţii de urgenţă
Condiţii de participare pentru muncitor necalificat:
Studii generale
Concursul se organizează la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Damboviţa .
Proba scrisă va avea loc în data de 20.04.2016, orele 10
Interviul va avea loc în data de 22.04.2016, orele 13
Dosarele de înscriere la examen se pot depune în termen de 10 zile lucratoare de la
data publicării în Monitorul Oficial , partea a III-a, la sediul Primăriei Oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.
Dosarul de Înscriere la examen trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art.6 din HG nr.286/2011.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei Oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa , www.primariatitu.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.
Compartimentul Resurse Umane si la telefon 0245.651095, int.17.
BIBLIOGRAFIE MUNCITOR NECALIFICAT
1. Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă:
2. Legea nr. 477/2004,  Privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice:
3. Legea nr.53/2003- Codul muncii

Download (PDF, 143KB)

Distribuie

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).