Concurs de angajare – Referent IA

Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor funcţii contractuale vacante pe perioadă nedeterminată
Referent IA – din cadrul Serviciul Pieţe, târguri şi oboare
Condiţii de participare:
-Studii medii
Concursul se organizează la sediul Primăriei Oraşului Titu, judeţul Damboviţa.
Proba scrisă va avea loc în data de 29.04.2016, orele 10
Interviul va avea loc în data de 04.05.2016, orele 13
Dosarele de înscriere la examen se pot depune în termen de 10 zile lucratoare de la
data publicării in Monitorul Oficial , partea a III-a, la sediul Primăriei Oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.
Dosarul de înscriere la examen trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din HG nr.286/2011.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei Oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa , www.primariatitu.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.
Compartimentul Resurse Umane si la telefon 0245.651095,int. 17.

BIBLIOGRAFIE REFERENT IA

   Serviciul Pieţe, târguri şi oboare

– Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

– Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice aprobat prin Legea nr.477 din 8.11.2004, publicat în M.O., Partea I,nr.1105 din 26.11.2004;.

– Codul Fiscal al României aprobat prin Legea nr.571/2003 ,cu modificările şi completări le ulterioare.

– Codul de Procedură Fiscală,aprobat prin OG nr.92/2003,rep.,cu modificările şi completările ulterioare.

– HG nr.l050 / 2004,pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr.92 / 2003 cu modificările ulterioare.

– Decretul 209/1976 ,pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă ale agenţilor economici,autorităţile şi instituţiile publice.

– Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare.

–  Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea  bunurilor.

Download (PDF, 168KB)

Distribuie

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).