Ocuparea prin transfer la cerere a postului vacant corespunzator functiei publice de executie de consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Registru Agricol si Fond Funciar

In conformitate cu prevederile art.148 si art.149, alin(1) din HG nr.611/2008 si ale art.90, alin(5) din Legea nr.188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Primăria Titu anunta ocuparea prin transfer la cerere a postului vacant corespunzator functiei publice de executie de consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Registru Agricol si Fond Funciar.
Functionarii publici interesati, pot depune la Compartimentul Resurse Umane in termen de 20 de zile de la data afisarii prezentului anunt (pana la data de 26.09.2016, ora 16.00) urmatoarele documente:
1. Cerere de transfer la cerere
2. Curriculum vitae- tip EUROPASS
3. Copie a actului administrativ din care sa reiasa functia publica ocupata de candidat si institutia angajatoare (sau dupa caz, adeverinta).
Conditii specifice pentru ocupare:
– Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv
studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
– Conditii minime de vechime: 9 ani in specialitatea studiilor
necesare exercitarii functiei publice;
– Cunostinte operare calculator.
In situatia in care sunt depuse mai multe cereri de transfer la cerere, se va organiza un interviu, iar data, locul si ora sustinerii acestuia, urmand a fi publicate pe site-ul Primariei Titu.

Download (DOC, 44KB)

Distribuie

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).