Concurs de angajare – Referent IA – din cadrul Serviciul Cultura

,, Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor funcţii  contractuale vacante pe perioadă nedeterminată

 REFERENT IA – din cadrul Serviciul Cultura

Condiţii de participare pentru REFERENT IA:

  • Studii medii
  • Vechime in munca: 9 ani

Concursul se organizează la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Damboviţa.

Proba scrisă va avea loc în data de 06.10.2016, orele 10

Interviul va avea loc în data de. 10.10.2016, orele 13

Dosarele de înscriere la examen se pot depune în termen de 10 zile lucratoare de la data publicării in Monitorul  Oficial , partea a III –a, la sediul  primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.

Dosarul de înscriere la examen trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din HG nr.286/2011.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul  şi pe site-ul  primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa , www.primariatitu.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul  primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.

Compartimentul Resurse Umane si la telefon 0245.651095, int.17.”

 BIBLIOGRAFIE CULTURA

– Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice

-Ordonanţa de urgenţă nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale

-Ordonanţa de urgenţă nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură

-Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice

 

Download (DOCX, 23KB)

Distribuie

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).