Examen de promovare in grade si clase profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Primăriei oraş Titu

,, Primăria Titu organizează examenul de promovare in grade si clase profesionale imediat superioare a personalului contractual  din cadrul Primăriei oraş Titu, în conformitate cu prevederile H.G. 286/2011
Pentru inscrierea la examenul de promovare candidatii vor prezenta un dosar de examen care va contine urmatoarele documente:
a) Cerere de inscriere la examen adresata conducatorului institutiei publice;
b) Adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional sau in treapta profesionala din care se promoveaza, precum si adeverinta din care sa rezulte ca angajatul nu se afla sub o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile legii;
c) Copiile de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale.

Proba scrisă va avea loc în data de 20.02.2017, orele 10

Interviul va avea loc în data de 22.02.2017, orele 13

Dosarele de înscriere la examen se pot depune în termen de 10 zile de la data publicării pe site-ul Primariei Titu, la Directia economica a Primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.

Bibliografia se afişează la sediul  primăriei oraşului Titu, judeţul .

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul  primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.

Compartimentul Resurse Umane si la telefon 0245.651095, int.17.”

 

Distribuie

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).