Promovare în grade si clase superioare celor deţinute ale functionarilor publici din cadrul Primăriei oraş Titu

,, Primăria Titu organizează examenul de promovare în grade si clase superioare celor deţinute ale functionarilor publici din cadrul Primăriei oraş Titu, în conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999, privind statutul functionarilor publici, actualizata

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, functionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
b) să aibă cel puţin 2 ani vechime în treapta de salarizare din care avansează;
c) să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

Proba scrisă va avea loc în data de 20.02.2017, orele 10
Interviul va avea loc în data de 22.02.2017, orele 13
Dosarele de înscriere la examen se pot depune în termen de 10 zile de la data publicării pe site-ul Primariei Titu, la Directia economica a Primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.
Dosarul de înscriere la examen trebuie să conţină în mod obligatoriu cererea de înscriere la examen,adeverinţă atestare vechime şi copii de pe fişele de evaluare a performanţelor din ultimii 3 ani.
Bibliografia se afişează la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa .
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.
Compartimentul Resurse Umane si la telefon 0245.651095, int.17.”

Distribuie

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).