Programul carne de porc din ferme romanesti – 200 capete = 10.000 euro

MADR a publicat un proiect de ordonanta prin care prin care se acorda ajutoare de stat destinate dezvoltarii activitatii de crestere a porcinelor si depasirii dificultatilor din sector prin Programul carne de porc din ferme romanesti – 200 capete = 10.000 euro.
Astfel, se urmareste eficientizarea activitatii sectorului de crestere a porcinelor, acoperirea pierderilor de venit inregistrate de crescatorii de porcine, mentinerea efectivelor de porci, precum si realizarea unui procent echitabil de produse pe rafturile magazinelor care sa consolideze pozitia producatorilor romani si cresterea valorii adaugate.

Ajutorul de stat se acorda producatorilor de carne de porc organizati ca persoane juridice sau persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.182/2016, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

    • detin exploatatii inregistrate in Registrul National al Exploatatiilor, astfel cum e prevazut in Norma sanitara veterinara pentru implementarea procesului de identificare si inregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor si bovinelor, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 40/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
    • au livrat si au clasificat porci grasi in abatoare autorizate, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru accesarea Programului carne de porc din ferme romanesti – 200 capete = 10.000 euro, producatorii de carne de porc trebuie sa livreze si sa clasifice in abatoare autorizate, minimum 600 si maximum 100.000 capete de porci grasi/an per exploatatie. Exploatatiile care detin mai mult de 100.000 de capete intra in program numai cu maxim 100.000 porci grasi livrati la abator si clasificati.

Ajutorul de stat se acorda sub forma unor pachete de sprijin, valoarea pentru un pachet de sprijin fiind echivalentul a 10.000 euro pentru porcii grasi, intrati in exploatatia beneficiarului la o greutate de maxim 30 kg/cap, livrati si clasificati in abatoare autorizate. In cadrul Programului, un producator de carne de porc poate beneficia de ajutor de stat pentru minimum 1 si maximum 250 pachete de sprijin/an.

Proiectul de ordonanta de urgenta este postat pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, iar cetatenii si institutiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii in termen de 10 zile.

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).