REFERENT IA – din cadrul Compartimentului ,,Relatii cu publicul, secretariat, arhiva”

,, Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor funcţii  contractuale vacante pe perioadă nedeterminată

REFERENT IA – din cadrul Compartimentului  ,,Relatii cu publicul, secretariat, arhiva”

Condiţii de participare pentru REFERENT IA:

  • Studii medii
  • Vechime in munca: 9 ani

Concursul se organizează la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Damboviţa.

Proba scrisă va avea loc în data de 30.06.2017, orele 10

Interviul va avea loc în data de. 04.07..2017, orele 13

Dosarele de înscriere la examen se pot depune în termen de 10 zile lucratoare de la data publicării in Monitorul  Oficial , partea a III –a, la sediul  primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.

Dosarul de înscriere la examen trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din HG nr.286/2011.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul  şi pe site-ul  primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa , www.primariatitu.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul  primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.

Compartimentul Resurse Umane si la telefon 0245.651095, int.17.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE Compartimentului  ,,RELATII CU PUBLICUL, SECRETARIAT, ARHIVA”

 

 

  1. Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduita a personalului contractual din unitatile si institutiile publice,
  3. Legea nr.27/2002  privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor;
  4. Legea nr.53/2003- Codul Muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare
  5. .Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala, cu modificarile si completarile ulterioare;
Distribuie

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).