INSPECTOR DE SPECIALITATE, gradul II

,, Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  a 2  funcţii  contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată în cadrul CENTRULUI  DE ZI PENTRU  COPII.

  1. INSPECTOR DE SPECIALITATE, gradul II (atributii coordonator)

Condiţii de participare :

  • Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență din domeniile pedagogic, asistență socială,
  • Vechime în muncă: 3 – 5 ani
  1. INSPECTOR DE SPECIALITATE, gradul II (de executie)
  • Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență din domeniile pedagogic –  pedagogie școlară.  

Concursul se organizează la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Damboviţa.

Proba scrisă va avea loc în data de 22.08.2017, orele 10

Interviul va avea loc în data de. 24.08.2017, orele 13

Dosarele de înscriere la examen se pot depune în termen de 10 zile lucratoare de la data publicării in Monitorul  Oficial , partea a III –a, la sediul  primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.

Dosarul de înscriere la examen trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din HG nr.286/2011.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul  şi pe site-ul  primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa , www.primariatitu.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul  primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.

Compartimentul Resurse Umane si la telefon 0245.651095, int.17.”

Distribuie

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).