INSPECTOR clasa I, grad profesional asistent

,, Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea    funcţiei  publice  vacante, pe perioadă nedeterminată   in cadrul Biroul Programe, Achiziţii Publice ṣi Administrarea Domeniului Public ṣi Privat.

INSPECTOR  clasa I, grad profesional asistent

CONDIŢII GENERALE:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţtiile art.54 din Legea nr.188/1999 .

CONDIŢII SPECIFICE:

  1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă sau echivalenta in domeniul ṣtiinţelor economice sau inginereṣti.
  2. Condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie- 1 an

Concursul se organizează la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Damboviţa.

Proba scrisă va avea loc în data de 06.09.2017, orele 10

Interviul va avea loc în data de. 08.09.2017, orele 13

Dosarele de înscriere la examen se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării in Monitorul  Oficial , partea a III –a, la sediul  primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.

Dosarul de înscriere la examen trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din HG nr.611/2008.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul  şi pe site-ul  primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa , www.primariatitu.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul  primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.

Compartimentul Resurse Umane si la telefon 0245.651095, int.17.”

Distribuie

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).