INSPECTOR DE SPECIALITATE, gradul II (de executie)

,, Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea functiei contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată in cadrul CENTRULUI DE ZI PENTRU COPII.
1. INSPECTOR DE SPECIALITATE, gradul II (de executie)
– Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta din domeniile pedagogic – pedagogie scolara.
– Vechime in munca: 3 ani
Concursul se organizează la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Damboviţa.
Proba scrisă va avea loc în data de 29.09.2017, orele 10
Interviul va avea loc în data de. 02.10.2017, orele 13
Dosarele de înscriere la examen se pot depune în termen de 10 zile lucratoare de la data publicării in Monitorul Oficial , partea a III –a, la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.
Dosarul de înscriere la examen trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din HG nr.286/2011.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul şi pe site-ul primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa , www.primariatitu.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.
Compartimentul Resurse Umane si la telefon 0245.651095, int.17.”

Distribuie

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).