Primăria Titu

Site-ul Oficial al Primăriei Orașului Titu

ANUNT

Primaria Titu, · Categorii: Anunțuri

       Solicitantii de locuinte ANL  destinate inchirierii care si-au depus dosarele pana  la data de 31.12.2016,  trebuie sa procedeze la actualizarea dosarelor depuse la institutia noastra,  cu urmatoarele documente :

 

  1. Actul de identitate – copie (soţ, soţie, copii cu vârsta mai mare de 14 ani  şi/sau alte persoane aflate în întreţinere);
  2. Declaratie notariala pentru titularul cererii de locuinţă şi ceilalti membrii majori ai familiei acestuia: soţ, soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia să nu deţină şi /sau să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate, şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unitatii administrativ-teritoriale sau a unitatii  în care isi desfasoara activitatea  sau să fie coproprietari ai unei locuinţe proprietate personală;
  3. Adeverinţă de la locul de muncă pentru titularul cererii de locuinta din care sa rezulte punctul de lucru unde isi desfasoara activitatea,  venitul brut si venitul net pe ultimele 12 luni  + valoare tichete de masa ,norma de hrana ,etc.  Adeverinta trebuie sa fie inregistrată, datată, semnată şi ştampilată, în original;
  4. Adeverinte de la locul de munca pentru sot/sotie, alti membrii majori ai familiei, din care sa rezulte venitul brut si venitul net pe ultimele 12 luni + valoare tichete de masa, norma de hrana, cupon pensie ( limita de varsta, invaliditate, handicap, urmas, intretinere),etc, Adeverintele  trebuie sa fie inregistrate, datate, semnate şi ştampilate, în original;
  5. Alte venituri ale familiei ex.: adeverinta somaj, pensie alimentara, indemnizații sau alocații de stat, adeverințe de ajutor social,   etc,  pentru membrii familiei care beneficiază de aceste venituri,;
  6. Copie dupa contractul de munca vizat conform cu originalul de catre reprezentantul legal al unitatii angajatoare sau persoana imputernicita de angajator, pentru titularul cererii de locuinta;
  7. Extras din Registrul General al Salariatilor (REVISAL), in original, pentru titularul cererii de locuinta;
  8. Persoanele care locuiesc cu parintii trebuie sa prezinte certificat fiscal de rol pentru acestia de la primaria de domiciliu;
  9. In cazul persoanelor care detin  contract de inchiriere locuinta in spatiul privat, va depune o copie a contractului de inchiriere, inregistrat la Administratia fiscala. In contract  se va specifica suprafata locuintei inchiriate;
  10. Orice document în măsură să dovedească modificări survenite de la ultima actualizare a dosarului de locuință (certificat de căsătorie, certificat de nastere copii, hotarâre de divort, adeverinte medicale, diplomă de studii,etc.).

   

In cazul in care nu veti proceda la actualizarea dosarului dvs.  in termenul prevazut,  vom intelege ca nu  mai sunteti interesat de obtinerea unei locuinte ANL,   fapt ce va determina eliminarea  dvs. din evidentele noastre.

 

   Documentele mai sus mentionate se vor  depune  la  Primaria Oras Titu- Birou Urbanism, pana la data de 20.10.2017.

 

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *