INSPECTOR DE SPECIALITATE, gradul II (de executie)

,, Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea functiei contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată in cadrul CENTRULUI DE ZI PENTRU COPII.
1. INSPECTOR DE SPECIALITATE, gradul II (de executie)
– Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta din domeniile pedagogic – pedagogie scolara.
– Vechime in specialitatea studiilor: 3 ani
Concursul se organizează la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Damboviţa.
Proba scrisă va avea loc în data de 27.11.2017, orele 10
Interviul va avea loc în data de29.11.2017, orele 13
Dosarele de înscriere la examen se pot depune în termen de 10 zile lucratoare de la data publicării in Monitorul Oficial , partea a III –a, la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.
Dosarul de înscriere la examen trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din HG nr.286/2011.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul şi pe site-ul primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa , www.primariatitu.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.
Compartimentul Resurse Umane si la telefon 0245.651095, int.17.”

 

BIBLIOGRAFIE
INSPECTOR DE SPECIALITATE, gradul II (de executie)

 

1. Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
3. OG nr.272/2004 (rl), privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile ulterioare ;
4. Legea nr.53/2003- Codul Muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. .Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare,
6. Legea nr.292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile ulterioare.
7. Constitutia Romaniei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuie

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).