Inspector, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Compartimentul Situatii de urgenta.

,, Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea    funcţiilor  publice  vacante, pe perioadă nedeterminată   in cadrul ,  Compartimentul Situatii de urgenta.

– Inspector,  clasa I, grad profesional asistent

CONDITII GENERALE:

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile art.54 din Legea nr.188/1999 .

CONDITII SPECIFICE:

  1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta .
  2. Condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie- 1 an

Concursul se organizează la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Damboviţa.

Proba scrisă va avea loc în data de 12.12.2017, orele 10

Interviul va avea loc în data de. 14.12.2017, orele 14

Publicarea anunţului în Monitorul Oficial se va face pe 09.11.2017 iar dosarele se vor depune în perioada  09.11.2017-28.11.2017.

Dosarul de înscriere la examen trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din HG nr.611/2008.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul  şi pe site-ul  primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa , www.primariatitu.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul  primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.

Compartimentul Resurse Umane si la telefon 0245.651095, int.17.”

 

BIBLIOGRAFIE

INSPECTOR,
CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT
ISU

 

1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici,republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
4. Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare;
5. Legea nr.481/2004 privind protectia civila, republicata, cu modificările ulterioare;
6. Hotararea nr.1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare, cu modificările ulterioare;
7. Hotararea nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta,cu modificările ulterioare;
8 . Ordonanta nr.88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta:
9. Ordonanta de urgenta nr.21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de urgenta, cu modificările ulterioare;
10.Ordinul nr.1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta;
11. Ordinul nr.96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta, structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgenta;
12. Ordinul nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;
13. O.M.A.I nr.712/2005 privind aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor din domeniul situatiilor de urgenta;
14. Ordin nr.160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta;
15. Constitutia Romaniei.

 

Distribuie

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).