MAGAZINER I – din cadrul Serviciului Cultura-Sport

 

,, Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante pe perioadă nedeterminată MAGAZINER I – din cadrul Serviciului Cultura-Sport
Condiţii generale:
Conform art.3 din HG nr. 286/2011 – aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale din sectorul bugetar.
Condiţii specifice:
– Studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat
– 5 ani vechime in muncă
Concursul se organizează la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Damboviţa.
Proba scrisă va avea loc în data de 12.12.2017, orele 10
Interviul va avea loc în data de. 14.12.2017, orele 13
Dosarele de înscriere la examen se pot depune în termen de 10 zile lucratoare de la data publicării in Monitorul Oficial , partea a III –a, la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.
Dosarul de înscriere la examen trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din HG nr.286/2011.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul şi pe site-ul primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa , www.primariatitu.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.
Compartimentul Resurse Umane si la telefon 0245.651095, int.17.”

 

BIBLIOGRAFIE MAGAZINER

 

1. Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă:
2. Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice:
3. Legea nr.53/2003- Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare
4. Legea nr. 307 / 2006 privind apararea impotriva incendiilor;
5. H.G. nr. 301 / 2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor;
6. Hotararea Consiliului de Ministri nr.2230/1969 privind gestionarea bunurilor material;
7. Constitutia Romaniei.

Notă: Bibliografia are în vedere actele normative cu toate modificările şi completările aduse ulterior publicării lor.

Distribuie

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).