PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA TAXELOR SI IMPOZITELOR PENTRU ANUL 2018.

Avand in vedere :

-prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal ,cu modificarile si completarile ulterioare

-raportul nr. 18842 /24.11.2017 al Directiei Economice.

 

In temeiul art.45 alin 6 din Legea nr.215/2001 ,modificata ,supun spre analiza si aprobare proiectul de hotarare privind  aprobarea taxelor si impozitelor locale aferente  anului 2018.

Pentru anul 2018 nivelurile impozitelor şi taxelor locale sunt reglementate prin Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal.

Având în vedere reglementările legale privind stabilirea, calcularea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale, compartimentele de specialitate din Primăria orasului Titu  au analizat masa impozabilă şi categoriile de impozite şi taxe aplicabile pe teritoriul orasului si propun următoarele:

Cota prevazuta de art.457 alin 1 din Legea nr.227/2015-impozitul  pentru cladirile anexa –persoane fizice  se stabileste  la 0,08%.

Cota  prevazuta de art.458 alin 1(impozit cladiri  nerezidentiale –persoane fizice )se stabileste la 0,2%.

Cota prevazuta de art.458 alin 3(cladiri  nerezidentiale utilizate pentru  activitati in domeniul agricol  –persoane fizice ) se stabileste la  0,4%.

Cota prevazuta de art.458 alin 4 se stabileste la  2%.

Cota prevazuta de 460 alin 1(cladiri rezidentiale  aflate in propietatea pers.juridice )  0,2% asupra valorii impozabile  a cladirii.

Cota  prevazuta de 460 alin 2(cladiri  nerezidentiale  aflate in proprietatea  sau detinute de persoane juridice  1,3% asupra valorii impozabile  a cladirii.

Cota prevazuta la art.460 alin 3(cladiri  nerezidentiale  aflate in proprietatea  sau detinute de persoane juridice utilizate  pentru activitati din domeniul agricol ) se stabileste la 0,4% asupra valorii impozabile  a cladirii.

Cota prevazuta de art. 460 alin 8(impozit/taxa pentru cladiri a caror  valoare impozibila nu a fost  actualizata in ultimii 3 ani anterior anului fiscal de referinta )  5% asupra valorii impozabile  a cladirii.

 

Taxa pentru servicii de reclama  si publicitate se caluleaza conform art.477 alin (5)  prin aplicarea  taxei in cota de 3%.

Pentru plata cu anticipatie a impozitului  pe intregul an pana la 31.03.2018  se acorda bonificatie de 10% privind impozitul pe cladiri ,pe teren ,pe mijloacele de transport .Majorarea anuala prevazuta  la art.489 alin 2 se stabileste :

-in cazul persoanelor juridice –impozitul pe cladirile  nerezidentiale –ajustarea prin aplicarea cotei  aditionale de 38,5%.

 

Zonarea orasului Titu este prevazuta in  anexa nr.2.  Lista actelor normative  prin care sunt instituite impozite locale este  prevazuta in anexa nr.3 ,lista actelor normative in baza carora se acorda  facilitate fiscale este prevazuta in anexa nr.4, procedura de acordare facilitate fiscala –anexa nr.5 ,alte taxe locale –anexa nr.6.

Avand in vedere  faptul ca rata inflatiei  in anul 2016 comunicata pe site-ul INS a fost negativa respectiv -0,5%  va propun ca  nivelul taxelor si impozitelor locale  pentru anul 2018  sa fie cel din anul 2017.

Avand in vedere prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal  ,cat si  faptul ca ,  prin dimensionarea impozitelor si taxelor  locale  pentru anul 2018 se urmareste asigurarea surselor de  venituri  la bugetul local   in vederea  angajarii  si acoperirii  cheltuielilor  bugetului local  ,cu respectarea  prevederilor legale  ,propun Consiliului local al orasului Titu  aprobarea proiectului de  hotarare in forma propusa.

Alaturat  va prezint  anexele nr.1 ,2,3,4,5,6.

 

Download (DOCX, 16KB)

Distribuie

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).