Nu suntem impotriva angajamentelor asumate de A.D.I. , dar trebuie sa reprezentam si interesul populatiei orasului Titu

Cele care vor fi prezentate reprezinta punctul de vedere al autoritatii publice locale executive a orasului Titu privind comentariul facut de fostul viceprimar, domnul Teodor Radoi cu privire la rampa de deseuri menajere situata in orasu Titu.

In anul 2005 autoritatea publica locala a orasului Titu  prin HCL nr.118/29.09.2005 a aprobat transmiterea terenului in suprafata de 7 ha  din domeniul public al orasului Titu  in proprietatea publica  a judetului Dimbovita si administrarea Consiliului Judetean Dimbovita , teren aferent  fostei  rampei de depozitare  deseuri menajere,teren  care a fost atribuit cu titlu gratuit.

Transferul dreptului de proprietate al celor 7 hectare  a fost realizat pentru indeplinirea  obligatiilor asumate in calitate de membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Reabilitarea  colectarii ,transportului ,depozitarii  ,prelucrarii  deseurilor solide  in Judetul Dimbovita ” privind construirea  rampei de deseuri menajere .Predarea terenului in suprafata de 7 hectare nu a adus  vreo facilitate  locuitorilor orasului Titu  , desi , in calitatea  de membru ai Asociatiei orasul Titu  putea  dobindi  asftel de drepturi, cunoscut fiind faptul ca cetatenii orasului Titu sunt afectati de poluarea generata de deseurile depuse in rampa

Prin adresa  nr.15.122/2017 Consiliul Judetean Dimbovita  a solicitat transmiterea din proprietatea publica a orasului Titu in proprietatea publica a judetul Dimbovita  a terenului de aproximativ 4,5 ha ,solicitare justificata  de acesta de nevoia  de extindere  a rampei  cu cele 3 noi celule  de depozitare .

Tinind cont de solicitarea Consiliului Judetean Dimbovita ,au avut loc negocieri  pentru acordarea unor facilitati locuitorilor orasului Titu ,negocieri  in urma carora  s-a oferit  pentru populatia orasului Titu doar scutirea platii costurilor de depozitare (parte componenta a taxei de habitat) a deseurilor menajere generate pe aria UAT Titu astfel cum se arata in adresa  A.D.I inregistrata la  nr.15399/2017.

Orasul Titu  detine  calitatea de membru al A.D.I ,isi plateste  cotizatia stabilita  ,ca toti ceilalti membrii ai acesteia ,desi acestia  nu au venit cu nici un aport, astfel cum a procedat orasul Titu  ,pentru  punerea in aplicare a angajamentelor luate de Judetul Dimbovita ,de A.D.I  privind constructia rampei de deseuri menajere .Membrii A.D.I, in raport de situatia creata privind extinderea rampei, nu au intrepins nici un demers  desi  deseurile generate de 37 localitati din sudul judetului sunt depozitate la TITU ,aproximativ 180-200 tone/zilnic.S-a invocat in permanenta  obligatia de indeplinire a angajamentelor asumate ,insa , ne punem intrebarea retorica ,doar Orasul Titu  are obligatii ?Are obligatia de a preda ,inca o data ,gratuit o suprafata de teren ,proprietate a sa pentru ca alte localitati sa-si depoziteze deseurile produse .

Consideram ca ,prin proiectul European asumat in anul 2004 nu putea fi prevazuta obligatia Orasului Titu de a mai pune la dispozitie,cu titlu gratuit , noi suprafete de terenuri  pentru extinderea rampei actuale .

Se va retine faptul ca  nu sutem impotriva angajamentelor asumate de reprezentantii autoritatii locale de la  data constituirii A.D.I ,dar mai trebuie sa reprezentam si interesul  populatiei orasului Titu .

Sustinerile  fostului viceprimar ,domnul Teodor Radoi referitoare la lipsa de initiativa si  reactie a autoritatii locale  privind   executarea unei noi celule de depozitare  de catre operatorul de depozit pe terenul proprietatea publica  a orasului Titu  este combatuta  prin faptul ca au fost luate masurile legale necesare  pentru sistarea   lucrarilor ,lucrari executate fara autorizatie de construire .In acest sens a fost intocmita nota de constatare nr.18361/16.11.2017 prin care i s-a pus in vedere  operatorul de depozit obligativitatea  luarii masurilor de sistare a executarii oricaror lucrari pe terenul proprietatea orasului Titu, pana la obtinerea autorizatiei de construire.

Mai mult decit atit a fost  incheiat  in data de 19.12.2017  procesul verbal de constare  a contraventiei  nr.14/2017  fiind aplicata ,potrivit legislatiei in vigoare  o sanctiune  contraventionala constind in  amenda in suma de 50.000 lei operatorului de depozit  care nu a sistat  executare  lucrarilor .

In acelasi context  a fost luata si masura promovarii unei actiuni judecatoresti  de revendicare a terenului proprietate publica a orasului Titu ,actiune depusa la instanta competenta in data de 20.12.2017.

Consideram  ca autoritatea  executiva a orasului Titu  este direct interesata  in gestionarea  acestei situatii litigioase privind rampa de deseuri si extinderea acesteia .Consideram ca ne indeplinim obligatiile asumate  prin Programul European  in cadrul A.D.I  ,dar in acelasi timp , trebuie sa reprezentam  ,in primul rind ,interesele locuitorilor orasului Titu ,locuitori care prin votul lor  ne-au imputernicit sa luam toate masurile legale si necesare pentru  binele orasului Titu .

Avem aceeasi convingere ca organele competente carora ne-am adresat   ,prin puterea cu care au fost investite ,  vor analiza si judeca astfel incit  locuitorilor orasului Titu  ,prin orasul Titu ,sa le fie recunoscuta calitatea de proprietari ai terenului  pe care se doreste construirea unei noi celule de depozitare deseuri. Orasul Titu trebuie sa se bucure de toate atributele proprietatii publice astfel cum sunt reglementate de Legea nr.213/1998 ,in aceeasi masura putind sa dispuna de dreptul de a transfera cu titul gratuit sau conta cost  proprietatea sa .

Cele mentionate pot fi justificate prin documentele sus mentionate : adresa  nr.15.122/2017, adresa  A.D.I inregistrata la  nr.15399/2017,nota de constatare nr.18361/16.11.2017, procesul verbal de constare  a contraventiei  nr.14/2017.

Primarul orasului Titu impreuna cu aparatul sau de lucru transmite  locuitorilor sai ,in pragul Sfintelor Sarbatori ,cele mai bune ginduri ,sanatate  precum intregul sau respect .

Download (PDF, 587KB)

Distribuie

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).