Examen de promovare in grad profesional superior celui deţinut a functionarilor publici din cadrul Primariei oras Titu

In luna IANUARIE 2018, la sediul  Primariei oras Titu, str.Pictor N.Grigorescu  se va desfăsura  examenul de promovare in grad profesional  superior celui deţinut a functionarilor publici din cadrul Primariei oras Titu, in conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici , republicata (r2), cu modificarile si completarile ulterioare si ale Hotararii nr.611/2008 pentru  aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici.

Conditii de participare

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
b) să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Proba scrisa va avea loc pe  30.01.2018, ora 10.00,   iar interviul pe 02.02.2018, ora 14.00.

Publicarea anuntului pe site-ul primariei se va face pe 27.12.2017 iar dosarele se vor depune in perioada  27.12.2017-15.01.2018.

 

BIBLIOGRAFIE   INSPECTOR   SUPERIOR ASISTENTA SOCIALA

– Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările

ulterioare;

– Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare ;

– Legea nr. 448/2006 republicata 2008, legea privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

– Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata 2014

– Legea 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei actualizata si republicata

– Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

– Constitutia Romaniei.

BIBLIOGRAFIE  INSPECTOR   PRINCIPAL BUGET-CONTABILITATE

1.Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
3.Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4.Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
5.Legea nr 500/ 2002 privind finantele publice , cu modificările şi completările ulterioare;
6.Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
7.Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
8.Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
9.Constitutia Romaniei.

Distribuie

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).