IMPOZITE SI TAXE LOCALE STABILITE PENTRU ANUL 2018 DATORATE DE PERSOANELE FIZICE DE PE RAZA ORASULUI TITU

Conform Legii 227/2015-Codul Fiscal si HCL 175/2017 au fost stabilite impozitele si taxele locale pentru anul 2018.

IMPOZITUL PE CLADIRI:

Impozitul pe cladiri aferent anului  2018 a ramas la nivelul anului 2017.

IMPOZITUL PE TEREN:

Impozitul pe teren aferent anului 2018 a scazut fata de anul 2017 avand in vedere ca suprafata de teren de 400 mp inregistrata la alta categorie de folosinta decat cea de teren cu constructii  nu se mai impoziteaza la categoria curti constructii.

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT:

Impozitul pe mijloacele de transport aferent anului 2018 a ramas la nivelul anului 2017.

PLATA IMPOZITULUI:

-Impozitul se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie, inclusiv.

-Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladire / teren / mijloc de transport , datorat pentru intreg an de catre contribuabili, pana la 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 10%.

SCUTIRI:

Pot beneficia de scutire de la plata impozitelor urmatoarele categorii de persoane:

a)Scutire de la plata impozitului pe cladire si teren de la adresa de domiciliu in procent de 100% pentru contribuabilii  (sot/sotie) beneficiari de:

-indemnizatie de somaj

-ajutor social

-pensii pana la salariu minim brut pe tara

-venit lunar de pana la 500 lei

b)Scutire de la plata impozitului in procent de 100% pe cladire si teren folosite ca domiciliu si/sau alte cladiri si terenuri aflate in proprietatea sau coproprietatea  persoanelor prevazute la art.3 alin.(1) lit.b) si art.4 alin.(1) din Legea nr.341/2004 – Legea recunostintei fata de eroii martiri si luptatorii care au contribuit la Victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, cu modificarile si completarile ulterioare.

c)Scutire de la plata impozitului pe cladire si teren de la adresa de domiciliu in procent de 90% pentru contribuabilii (sot/sotie) cu venituri cuprinse intre 501 – 700 lei.

d)Scutire de la plata impozitului pe cladire si teren de la adresa de domiciliu in procent de 80% pentru contribuabilii (sot/sotie) cu venituri cuprinse intre 701 lei si venitul minim brut pe tara – 1450 lei valabil pana la data de 31.12.2017.

Conform art.4871  din Legea 227/2015 – Codul Fiscal :,,Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe cladiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art.456,464 si 469 se aplica, incepand cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care detin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior si care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autoritatilor publice locale, pana la data de 31 martie, inclusiv.”

 

Documentele necesare în vederea întocmirii dosarului se depun pana la data de 31.03.2018, acesteea fiind:

-cerere tip

-copie B.I./C.I. a proprietarului  ( soţ/ soţie ) care au acelaşi domiciliu;

-documentele care atesta dreptul de proprietate;

-declaraţie pe propria răspundere că nu deţine altă proprietate;

-dovada veniturilor lunare (cupon pensie,  adeverinţă salariu,cupon ajutor social, cupon somaj ) – la data de 31.12.2017;

-declaraţie  pe propria răspundere pentru persoanele care nu realizează venituri.

 

Distribuie

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).