,, Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor functii contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată: 1.INSPECTOR DE SPECIALITATE, gradul debutant (de executie) in cadrul Centrului de zi pentru copii si 2.MUNCITOR CALIFICAT – din cadrul Serviciului Intretinere locala

,, Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  urmatoarelor functii  contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată:

 1. INSPECTOR DE SPECIALITATE, gradul debutant (de executie) in cadrul Centrului de zi pentru
 • Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta din domeniile pedagogic –  pedagogie scolara.  
 1. MUNCITOR CALIFICAT – din cadrul Serviciului Intretinere locala

Condiţii de participare pentru muncitor calificat:

 • Studii medii
 • Vechime in munca – 9 ani

Concursul se organizează la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Damboviţa.

Proba scrisă va avea loc în data de 20.03.2018, orele 10

Interviul va avea loc în data de 22.03.2018, orele 13

Dosarele de înscriere la examen se pot depune în termen de 10 zile lucratoare de la data publicării (21.02.2018) in Monitorul  Oficial , partea a III –a, la sediul  primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.

Dosarul de înscriere la examen trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din HG nr.286/2011.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul  şi pe site-ul  primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa , www.primariatitu.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul  primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.

Compartimentul Resurse Umane si la telefon 0245.651095, int.17.”

 

BIBLIOGRAFIE

INSPECTOR DE SPECIALITATE, gradul debutant (de executie)

 

 

 1. Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2.    Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 3. OG nr.272/2004 (rl), privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 4. Legea nr.53/2003- Codul Muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. .Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare,
 6. Legea nr.292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile ulterioare,
 7. Legea nr.466/2004 privind statutul asistentului social, cu modificarile ulterioare,
 8. Legea nr.197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, cu modificarile ulterioare,
 9. HG nr.118/2014 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.197/2012, cu modificarile si completarile ulterioare,
 10. OG nr.68/2003, actualizata, privind serviciile sociale, cu modificarile ulterioare.

 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

MUNCITOR CALIFICAT

 

 

 

 1. Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice:
 3. Legea nr.53/2003- Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. G. nr. 301 / 2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor;
Distribuie

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).