Anunț privind organizarea licitaţiei publice in vederea inchirierii spatiului comercial nr.22 in suprafata de 17,90 mp situat in Piata Complex Modern oras Titu, bun apartinand domeniului public al orasului pentru desfasurarea de activitati de comert,prestari servicii.

 

Consiliul Local al Oraşului Titu, cu sediul în Titu, strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, judeţul Dâmboviţa, telefon/fax 0245.651.095/651.097, organizează în condiţiile Legii nr. 215/2001, a administraţiei publice locale si in conformitate cu prevederile H.C.L.Titu nr. 12/2018 licitaţia publică in vederea inchirierii spatiului comercial nr.22 in suprafata de 17.90 mp, situat in Piaţa Agroalimentara Complex Modern Titu, bun ce apaţine domeniului public al oraşului Titu, în vederea desfăşurării de activităţi de comert/ prestări servicii.
Nivelul minim al chiriei lunare de la care porneşte licitaţia este de 8,61 euro/mp/luna.
Perioada de închiriere este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii cu jumatate din durata initiala prin acordul partilor.
Documentaţia de atribuire poate fi procurată de la sediul Primăriei Oraşului Titu, Biroul P.A.P.A.D.P.P.
Ofertele vor fi depuse până la data de 19.03.2018, ora 10.00, la Registratura Primăriei Oraşului Titu.
Licitaţia, va avea loc în data de 19.03.2018, ora 11.00 , la sediul Primăriei Oraşului Titu.
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0245651095, fax 0245651097, e-mail: primariatitu@yahoo.com.

 

Distribuie

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).