COMUNICAT DE PRESA

Primarul orașului Titu și compartimentele de specialitate, în baza documentelor existențe, pentru înlăturarea oricăror suspiciuni privind acuzațiile nefondate sesizate de către domnul consilier local Oprea Vlad în mediul on-line, precizează punctual următoarele:

1.Referitor la apartamentul nr.4 situat în bloc T, strada Mr. Mihăileanu Ștefan, precizăm:

Blocul T nu este construit în regim ANL, fiind construit din bugetul local al orașului, cu destinația de Închiriere unități locative.

Apartamentul nr.4, situat în blocul T, str. Mr. Mihăileanu Ștefan este liber din data de 15.11.2017 conform procesului verbal de predare primire nr.16032/15.11.2017.

Pentru respectivul apartament, anterior lunii martie 2018, a fost formulată o singură cerere, titularul cererii renunțând ulterior la solicitarea făcută.

În condițiile în care apartamentul este liber, iar autoritatea publică locală executivă a fost investită cu soluționarea unei cereri privind acordarea unei locuințe, potrivit competențelor sale, iar Consiliul Local Titu este autoritate deliberativă, aprobând alocarea efectivă a unităților locative, acest lucru se face fără a avea în vedere considerente de ordin personal, opinie, religie, apartenența politică, loc de muncă, apreciem că cele prezentate în spațiul virtual sunt speculații tendențioase, prezentate doar pentru dezinformare și crearea unui curent ostil administrației publice a orașului .

Referitor la cererile privind acordarea unei locuințe pentru tineri construite prin program ANL, precizăm:

Este știut faptul că prin hotarirea Consiliului Local Titu nr.16/31.01.2018 a fost aprobată Lista Finală de priorități pentru anul 2017 privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuință ANL și în repartizarea locuințelor pentru tineri, lista în cadrul căreia sunt înscrise 59 persoane din care 56 persoane urmează să primească o locuința ANL, proporțional cu numărul de apartamente construite .

Se vă reține faptul că inițial a existat un număr de 82 de cereri formulate de către tineri, cereri ale căror documente, potrivit prevederilor legale și adresei nr.14385/27.09.2017, trebuiau să fie actualizate. Din numărul sus menționat s-a procedat la reactualizarea a 59 de dosare conform prevederilor legale. Lista finală, aprobată și prin votul domnului consilier local Oprea Vlad, a fost data publicității nefiind formulată vreo contestație cu privire la cele adoptate .

În anul 2017 au fost depuse 23 de cereri de repartizare locuințe ANL, iar în urmă solicitării făcute privind actualizarea acestora în vederea stabilirii listei de repartizare ANL pentru anul 2018, s-au actualizat 10 dosare, lista urmând a fi supusă aprobării Consiliului Local Titu. Apartamentele vor fi repartizate în funcție de disponibilitățile locative. Precizăm că afirmația domnului consilier local Oprea Vlad referitoare la existent a “70-80 cereri pentru locuințe ANL care așteaptă de ani de zile” nu este adevărată, dânsul urmărind discreditarea Primăriei Titu, a aparatului de specialitate și a Primarului orașului Titu.

Referitor la situația “contractelor de deszapezire” precizăm:
Referitor la situația deszăpezirii, facem precizarea că facsimilul publicat de domnul consilier Vlad Oprea reflectă o situație a achizițiilor SEAP din cursul anului 2017, pentru perioada ianuarie – martie 2017. Este vorba despre ore efective de lucru achiziționate și efectuate doar în situațiile de avertizări meteo, Primăria Titu neachizitionand și neplătind ore de staționare a utilajelor. Primăria Titu nu a favorizat nici o societate, dar a ales să colaboreze cu cele care au acceptat să lucreze fără plată de ore de staționare, ceea ce reprezintă o economie substantială din bugetul local.

Cât despre cine, unde a fost la acțiunile de deszăpezire, primarul orașului Titu, Traian Niculae, cu grupul de lucru constituit la nivelul orașului, a supravegheat deszăpezirea din 23 martie 2018, începând cu ora 3 dimineața, când utilajele au fost prezente în teren, desfășurând activități specifice până în data de 25 martie. Întrucât primarul Traian Niculae nu este adeptul publicității agresive în rețelele de socializare, probabil că domnul consilier Oprea Vlad, din față calculatorului, nu a avut unde să vadă acțiunile de deszăpezire și prezența edilului în teren. Sau poate, domnul consilier crede că administrația locală este abordată în maniera pe care o făcea chiar el, în perioadă mandatului de viceprimar, când mergea la acțiuni doar pentru poză, după care își delega atribuțiile.

Considerăm că acțiunile în mediul online ale consilierului local Oprea Vlad reprezintă o acțiune clară de manipulare și o încercare de discreditare a administrației publice locale, în condițiile în care domnul consilier a votat majoritatea proiectelor de hotărare pe care le reclamă în mediul online, fără a propune amendamente. Mai mult, domnul consilier Oprea Vlad încearcă la fiecare ședința, tensionarea discuțiilor din cadrul Consiliului Local prin atitudinea să voit nepotrivită, sfârșind prin a vota hotărârile, după ce adesea îi sunt explicate chiar de către colegii săi de partid. Această atitudine arată, fie că nu studiază documentația pusă la dispoziție, fie că da dovadă de rea intenție.

Primarul orașului Titu este în permanent dialog cu cetățenii orașului Titu, chiar și prin acest mod de exprimare a părerilor personale/doleanțelor –mediul on-line. Trebuie însă făcută distincția între dialog și prezentare părerii personale și manipularea cetățenilor și discreditarea primarului și a aparatului sau de specialitate.

Precizăm că atât Consiliul Local Titu, cât și Primarul orașului Titu, soluționează și gestioneza, în numele și în interesul colectivității locale, treburile publice în condițiile legii.

Primăria orașului Titu

 

Distribuie

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).