Primăria Titu

Site-ul Oficial al Primăriei Orașului Titu

Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante pe perioadă nedeterminată : INSPECTOR IA , Serviciul Intreţinere locală si SOFER , grad profesional I

Primaria Titu, · Categorii: Cariere

Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante pe perioadă nedeterminată :

INSPECTOR IA , Serviciul Intreţinere locală

Condiţii specifice:

 

ŞOFER , grad profesional I

Condiţii specifice:

Condiţiile  generale pentru cele doua funcţii vacante sunt:

Concursul se organizează la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Damboviţa.

Proba scrisă va avea loc în data de 30.07.2018, orele 10

Interviul va avea loc în data de. 01.08.2018, orele 13

Dosarele de înscriere la examen se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării in Monitorul  Oficial , partea a III –a, la sediul  primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa, in perioada 05.07.2018 – 18.07.2018.

Dosarul de înscriere la examen trebuie să conţină în  mod  obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din HG nr.286/2011.

 

 

BIBLIOGRAFIE  INSPECTOR  IA

Intretinere locala

 

 

 

  1. Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice:
  3. Legea nr.53/2003- Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare;
  4. Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  5. LEGEA nr. 24 / 2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată ;

Notă: Bibliografia are în vedere actele normative cu toate modificările şi completările aduse ulterior publicării lor.

 

BIBLIOGRAFIE  SOFER

              

  1. Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;
  2. Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
  3. Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  4. Hotărârea nr. 480/2013 pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006;
  5. Legea nr.53/2003- Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare;

 

Notă: Bibliografia are în vedere actele normative cu toate modificările şi completările aduse ulterior publicării lor.

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *