ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Servicii de intretinere si curatire a albiilor paraurilor Suta si Negrisoara pe raza orasului Titu

In temeiul prevederilor art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, și art. 43 din H.G. nr. 395/2016 privind normele metodologice referitoare la atribuirea contractului de achiziție public/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Primăria Orașului Titu, în calitate de autoritate contractantă, achiziționează Servicii de intretinere si curatire a albiilor paraurilor Suta si Negrisoara pe raza orasului Titu.

 

NR ANUNT SEAP: ADV1033206,

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Servicii

CPV: 90721800-5 – Servicii de protectie impotriva riscurilor sau a pericolelor naturale (Rev.2)

Valoarea totală estimata: 130.252,09 lei fara TVA

 Lot 1 =44.085,32 lei fara TVA,

Lot 2 = 86.166,77 lei fara TVA

Sursa de finantare: Buget local

Data limita depunere oferta: 12.09.2018, ora 14:00

 

Descriere contract: Servicii de intretinere si curatire a albiilor paraurilor Suta si Negrisoara pe raza orasului Titu, respectiv:

– Lotul 1: Paraul Suta: intretinere si curatare albie, cu depunere pe malul drept, zona sat Fusea (Merisu), sat Plopu, pe o lungime de cca 670 ml, cca 220 ore. Valoarea estimata=44.085,32 lei fara TVA. Pretul cuprinde: deserventul, transportul utilajului, combustibilul si paza utilajului.

– Lotul 2: Paraul Negrisoara: intretinere si curatare albie, cu depunere pe malul drept, pe o lungime de cca 1800 ml, cca 430 ore. Valoarea estimata= 86.166,77 lei fara TVA. Pretul cuprinde: deserventul, transportul utilajului, combustibilul si paza utilajului.

Utilaje necesare:

– Buldoexcavator pe senile, motor cu ardere interna si comanda hidraulica, raza de sapat 7m, inaltime de descarcare 5m, brat articulat, tahometru, cupa 1,2-1.4 m.c.
– Incarcator frontal cu cupa 3,4 mc. Ofertantii vor face dovada ca dispun de utilajele necesare prestarii serviciilor. Oferta de pret va fi elaborata in lei, fara TVA/ora.

Se pot depune oferte pentru fiecare lot separat, dar si pentru ambele loturi. Se va incheia contract de servicii.

Conditii referitoare la contract:

Se vor stabili cu acordul comun al partilor in functie de prevederile legale in vigoare la data incheierii contractului.

Conditii de participare:

Ofertele se vor transmite la adresa de e-mail: primariatitu@yahoo.com pana la data 05.09.2018. Achizitia directa se va finaliza prin catalogul electronic SEAP, ofertantul castigator avand obligatia de a incarca oferta sa in catalogul electronic .Se va incheia contract de prestari servicii. Pentru a elabora o oferta corespunzatoare, eventualii ofertanti pot vizita anterior locatiile mentionate.

Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut. In pret vor fi incluse toate cheltuielile necesare prestarii serviciilor (combustibil utilaje, manopera, deplasarea utilajelor, paza).

Informatii suplimentare:

Plata se va efectua cu OP in termen 30 zile de la data emiterii facturii.Factura va fi insotita de proces verbal de receptie semnat de reprezentantii ambelor parti contractante. Platile vor fi efectuate pentru cantitatea de servicii prestate efectiv.

 

DATA PUBLICARE: 06.09.2018

 

Download (PDF, 256KB)

Distribuie

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).