A N U N Ţ !

A N U N Ţ !

 

privind aprobarea organizării licitaţiei  publice prin strigare (etapa II), în vederea închirierii spaţiului – Cabinet medical, in suprafata de 15,26 mp,  situat la etajul I al  Policlinicii Titu, din str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 15, jud. Dâmboviţa, aparţinand domeniului public al oraşului Titu, pentru desfăşurarea de acivităţi medicale si/sau activităti medicale conexe

 

Consiliul Local al Oraşului Titu, cu sediul în Titu, strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, judeţul Dâmboviţa, telefon/fax 0245.651.095/651.097, cod fiscal  4402590, organizează în condiţiile Legii nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, licitatia publica prin strigare (etapa II) in vederea inchiriererii spaţiului – Cabinet medical, in suprafata de 15,26 mp,  situat la etajul I al  Policlinicii Titu, din str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 15, jud. Dâmboviţa, aparţinand domeniului public al oraşului Titu, pentru desfăşurarea de acivităţi medicale si/sau activităti medicale conexe.

      Nivelul minim al chiriei lunare de la care porneşte licitaţia este de 2,0 euro/mp/luna.

Perioada închirierii este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii cu jumătate din durata initială, prin acordul părtilor.

Documentaţia de atribuire poate fi procurată de la sediul Primăriei Oraşului Titu, Biroul P.A.P.A.D.P.P, in baza unei solicitari scrise.

     Ofertele vor fi depuse până la data de 28.09.2018, orele 12.00, la Registratura Primăriei Oraşului Titu.

      Licitaţia va avea loc în data de 01.10.2018 începând cu orele 13.30, la sediul Primăriei Oraşului Titu.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0245651095, fax 0245651097, e-mail: primariatitu@yahoo.com.

Distribuie

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).