Examen de promovare in grad profesional superior celui deţinut a functionarilor publici din cadrul Primariei oras Titu

In luna noiembrie 2018, la sediul  Primariei oras Titu, str.Pictor N.Grigorescu  se va desfăsura  examenul de promovare in grad profesional  superior celui deţinut a functionarilor publici din cadrul Primariei oras Titu, in conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici , republicata (r2), cu modificarile si completarile ulterioare si ale Hotararii nr.611/2008 pentru  aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici.

Conditii de participare

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
b) să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Proba scrisa va avea loc pe  29.11.2018, ora 10.00,   iar interviul pe 04.12.2018, ora 14.00.

Publicarea anuntului pe site-ul primariei se va face pe 29.10.2018 iar dosarele se vor depune in perioada  29.10.2018-19.11.2018.

Distribuie

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).