Investitiile pentru dezvoltarea orasului Titu, aprobate fara votul consilierilor PSD

PSD a votat în Consiliul Local împotriva dezvoltării oraşului Titu

Titu este un oraş care, în ultimii ani, sub administraţia primarului Traian Niculae, şi-a schimbat radical înfăţişarea. Dintr-o localitate altădată amorţită, ternă, Titu a devenit viu, colorat, plin de viaţă.

Autorităţile oraşului au proiecte ambiţioase în ceea ce priveşte continuarea programului de dezvoltare socio-economică şi educaţională. În bugetul aprobat pentru anul 2019, se regăseşte o multitudine de proiecte finanţate din fonduri proprii, dar şi prin programe europene şi guvernamentale. Cu toate acestea, consilierii PSD Vlad Oprea, Andrei Mihai şi Marian Bucur s-au opus aprobării bugetului oraşului Titu. Asta înseamnă că s-au opus implementării proiectelor de dezvoltare! Aleşii PSD nu vor ca oamenii care i-au trimis în forul legislativ local să trăiască mai bine, să beneficieze de civilizaţie şi confort, să se bucure de un oraş mai frumos, mai european. Cei trei consilieri PSD care au votat împotriva dezvoltării nu şi-au motivat în niciun fel decizia, nu au avut argumente care să le valideze onorabil această hotărâre absurdă. Au votat într-un pur stil politicianist!

De apreciat comportamentul şi interesul manifestat pentru binele comunităţii, pentru dezvoltarea oraşului Titu, de consilierul PSD  Ion Mirea, care a votat pentru binele cetăţenilor, pentru ieşirea din acest impas ce ar fi pus în pericol demararea programelor de investiţii. Proiectul de buget a trecut prin votul celor şapte aleşi PNL – Cristian Bordeianu, Robert Bucur, Constantin Enescu, Aurelian Craiu, Nicolae Păun, Aurelian Ciobila şi Ovidiu Popescu, cărora li s-a alăturat consilierul PSD Ion Mirea.

“Nu te poţi juca cu binele comunităţii, cu soarta oraşului, cu viitorul său. De aprobarea bugetului depind programele noastre de investiţii, proiectele care trebuie realizate şi care au ca principal scop dezvoltarea oraşului, o viaţă civilizată, confort, mediu european pentru toţi locuitorii din Titu.

Aleşii PSD se pare că nu au înţeles care este rolul lor în  Consiliul Local. Nu au priceput că oamenii le-au acordat încrederea pentru a-i reprezenta cum se cuvine, pentru a contribui, prin analiza lor, prin votul dat, la modernizarea oraşului, la crearea unor condiţii de trai mai bune. Nu poţi să fii mereu «Gică contra», doar, aşa, de dragul politicii de partid, din ambiţie deşartă. Interesul comun ar trebui să primeze şi pentru membrii PSD din Titu”, a spus primarul Traian Niculae.

 

Aleşii PSD au ridicat mâna pentru înstrăinarea unui teren al oraşului!

În timp ce autorităţile locale, primarul oraşului Titu, domnul Traian Niculae, au iniţiat numeroase demersuri pentru a nu înstrăina  nicio bucată de teren aflată în proprietatea comunităţii, consilierii locali ai PSD, în frunte cu Vlad Oprea, au votat în Consiliul Local pentru acordarea către Consiliul Judeţean a unei suprafeţe de 4,5 hectare, în vederea extinderii gropii de gunoi, un obiectiv care nu este întru totul acceptat de locuitorii oraşului.

Au demonstrat, prin votul lor, că nu le pasă de acest oraş, de oamenii care trăiesc aici, de interesele localităţii noastre. Noi suntem aici pentru a dezvolta oraşul, pentru a-l reprezenta cum se cuvine în relaţiile cu alte entităţi ale statului. Suntem aici pentru oameni, nu să producem deservicii comunităţii”, a precizat primarul Traian Niculae.

Primarul oraşului Titu a solicitat Consiliului Judeţean Dâmboviţa, legal, decent, anumite avantaje pentru cetăţeni, dar doleanţele nu le-au fost repectate. În aceste condiţii, nu s-a putut intra cu cismele în proprietatea comunităţii, chiar dacă aleşii PSD, desemnaţi de oameni să le apere drepturile, au votat împotriva interesului oraşului!

 

INVESTIȚII ORAȘ TITU 2019

I.Proiecte finanțate prin Programul Operațional Regional POR 2014-2020 (fonduri europene nerambursabile):

1) ”Eficientizarea energetică a Liceului Teoretic “I.C. Vissarion”, oraş Titu”, cod SMIS 118389. Valoarea totală a proiectului este de 8.850.795,18 lei (inclusiv TVA).

Contribuţia proprie a orașului Titu este de 3.487.757,56 lei (inclusiv TVA), din care 3.378.307,81 – cheltuieli neeligibile și 109.449,75 lei – contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

2) ”Reabilitare şi extindere spaţii verzi în oraş Titu”, cod SMIS 118257. Valoarea totală a proiectului este de: 9.032.771,27 lei (inclusiv TVA).

Contribuția proprie a orașului Titu este de 2.031.003,61 lei (inclusiv TVA), din care 1.874.800,11 lei – cheltuieli neeligibile și 156.203,50 lei – contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

 

II.Proiecte finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală PNDL II (Guvernul României):

1) Execuţie lucrări ”Construire străzi în zona Titu Nou”. Valoarea estimată a lucrărilor este de 5.912.564,076 lei (inclusiv TVA).

Primăria va construi străzi în zona Titu Nou

Prin acest proiect se vor construi 1,869 km de străzi noi de interes local, cu două benzi de circulație, cu lăţimea părții carosabile de 5,70 m (îmbracăminte asfaltică) + 2×0,65m (rigole carosabile stânga/dreapta) = 7m, trotuare și locuri de parcare, străzi necesare pentru asigurarea desfășurării în bune condiții a traficului rutier și pietonal, respectiv pentru facilitatea accesului riveranilor la proprietăți. Lucrările cuprind următoarele străzi: Dr. St Stanca = 261 m; Grigore Alexandrescu = 173 m; Ion Heliade Radulescu = 173 m; Iancu Vacarescu + Prof. Stancu Ion = 175 m; I. Al. Bratescu Voinesti + Prof. Mihaila Tudor = 175 m; Stadionului + Sbl. Cosmin Oprea = 912 m. Total străzi nou construite: 1869 m. Se adaugă strada M. Aviator Laurentiu Chiru (existent îmbrăcăminte din beton de ciment) – lucrari de execuţie rigole şi trotuare = 178 m.

 

2) “Modernizarea/dotarea Liceului Tehnologic Goga Ionescu pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare (PSI)”. Valoare estimată: 1.209.736,24 lei.

– realizare documentație proiectare tehnică și execuție lucrări

Proiect de 1,2 milioane de lei la Liceul Goga Ionescu

3) “Modernizarea/dotarea Liceului Teoretic I.C. Vissarion pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare (PSI)”. Valoare estimată: 1.265.424,11 lei.

– realizare documentație proiectare tehnică și execuție lucrări

 

4) “Modernizarea/dotarea Şcolii Gimnaziale nr. 2 Titu-Târg pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare (PSI)”. Valoare estimată: 644.460,64 lei.

– realizare documentație proiectare tehnică și execuție lucrări

 

III. Proiecte finanţate din bugetul local:

1) Execuție lucrări ”Modernizare Aleea Tera”. Valoarea estimată a lucrărilor este de 521.815,42 lei (inclusiv TVA).

Prin acest proiect se va moderniza Aleea Terra pe o lungime de 376 ml, lățime de 6 ml, cu 2 benzi de circulație, cu acostament de 0,75 ml – dreapta, cu excepția tronsoanelor unde nu există loc, iar acostamentele se adaptează la teren, și trotuar de 2 ml pe stânga, din pavele autoblocante. De asemenea, au fost prevăzute lucrări de evacuare a apelor pluviale, prin șanțuri de pământ, și lucrări de semnalizare rutieră verticală și orizontală.

 

2)  Execuție lucrări ”Reabilitare străzi şi sistem de evacuare pluvială, zonele Titu Târg, Plopu”. Valoarea estimată a lucrărilor este de 5.665.486,07 lei.

Investiţia are în vedere lucrări de reabilitare, dar şi lucrări noi, pentru două străzi din satul Plopu, în lungime de 1.612 ml, precum și pentru cinci străzi în zona Titu Târg, în lungime de 1.885 ml. Lucrările de intervenţie propuse sunt lucrări de drum, iar lucrările noi constau atât în lucrări de drum (trotuare, spaţii verzi etc.), cât şi în lucrări de canalizare, inclusiv montaj utilaje / echipamente tehnologice (staţii de preepurare şi staţii de pompare).

 

3) Execuție lucrări ”Reabilitare străzi şi sistem de evacuare ape pluviale zonele Fusea, Hagioaica, str. Mihai Viteazul”. Valoarea estimată a lucrărilor este de 9.115.871,03 lei.

Investiţia are în vedere lucrări de reabilitare, dar şi lucrări noi, pentru şase străzi din satul Hagioaica, în lungime totală de 2.247 ml, şase străzi din satul Fusea, în lungime totală de 3.277 ml, precum şi strada Mihai Viteazul, în lungime de 688 ml. Lucrările de intervenţie propuse sunt lucrări de reabilitare drum şi lucrări noi, care constau atât în lucrări de drum (trotuare, spaţii verzi etc.), cât şi în lucrări de canalizare, inclusiv montaj utilaje / echipamente tehnologice (staţii de preepurare şi staţii de pompare).

Drum Titu – Hagioaica

4) Modernizare DC42 (DN 7 – Halta Boteni) – 3,850 Km, investiţie în continuare. Valoarea estimată a lucrărilor este de 2.195.331,78 lei.

Prin acest proiect se resistematizează total, pe o lungime de 3,850 km, drumul DC 42, de la DN7 până la Halta Boteni, realizându-se un drum cu două benzi, de 5,5 m lăţime carosabil, cu acostamente de max. 75 cm.

 

5) Construire trotuare strada Gării. Valoare estimată: 428.000 lei

– realizare SF, PT și execuție lucrări

Construire trotuare

6) Construire trotuare Titu Târg. Valoare estimată: 405.000 lei

– realizare SF, PT și execuție lucrări

 

7) Parcare bloc C3, str. dr. Ștefan Stâncă. Valoare bugetată: 312.000 lei

– realizare SF, PT și execuție lucrări

 

8) Reabilitare termică locuinţe colective. Valoare estimată: 1.026.242,42 lei

– realizare documentație proiectare tehnică și execuție lucrări

Se vor executa lucrări de reabilitare termică a anvelopei la blocurile: O1, O2, P1, P2, C2, C3, E1, E2, E3, respectiv: planşeu peste subsol neîncălzit; sporirea rezistenţei termice la planşeele peste ultimul nivel; intervenţii pentru pereţii exterior termoizolanţi.

9) Reabilitare termică locuințe ANL. Valoare estimată: 3.482.384,88 lei.

– realizare documentație proiectare tehnică și execuție lucrări.

Blocurile ANL vor fi reabilitate termic

Se vor executa lucrări de reabilitare termică a anvelopei blocurilor C1, bloc C2, bloc C3 (sc. A si sc. B), bloc C4, bloc C5 (sc. A şi Sc. B), bloc B2b, respectiv: izolarea termică a faţadei – partea vitrată; izolarea termică a faţadei – partea opacă; izolarea termică perimetrală a ferestrelor; bordarea cu fâşii orizontale continui de vată minerală bazaltică rigidă a planşeelor; izolarea termică a soclului; izolarea termică a zonei de intrare în scară; izolarea termică a planşeului de peste ultimul nivel; inchiderea balcoanelor; instalaţii electrice; instalatii CCTV; instalatii control acces.

Continuă proiectul de reabilitare termică a blocurilor

10) Modernizare Grădinița Fusea. Valoare bugetată: 150.000 lei.

– realizare documentație studii, proiectare tehnică și execuție lucrări în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare

 

11) Racordare gospodării la rețeaua de canalizare (căminul şi ţeava până la proprietate sunt suportate din bugetul local). Valoare estimată: 150.000 lei.

 

12) Branşamente reţea de apă potabilă (căminul cu apometru și teava până la proprietate sunt suportate din bugetul local). Valoare estimată: 150.000 lei.

 

13) Stație de pompare ape pluviale Sălcuța. Valoare bugetată: 95.000 lei

– studii, realizare documentație proiectare tehnică (PT) și execuție lucrări

 

14) Deversare ape pluviale Fusea. Valoare bugetată: 95.000 lei.

– studii şi realizare PT + DATC și execuție lucrări

 

15) Foraj apă potabilă Fusea. Valoare bugetată: 160.000 lei.

 

16) Foraj apă potabilă Plopu. Valoare bugetată: 160.000 lei.

 

17) Extindere rețea de gaze naturale. Valoare bugetată: 200.000 lei.

 

18) Iluminat festiv. Valoare bugetată: 150.000 lei.

 

19) Autorizări PSI. Valoare bugetată: 190.000 lei.

– realizare documentație proiectare tehnică și execuție lucrări

 

20) Modernizare teren de tenis. Valoare bugetată: 65.000 lei.

 

21) Modernizare Monumentul Eroilor Paraşutişti. Valoare bugetată: 100.000 lei.

 

22) Amenajare teren de fotbal Sălcuța. Valoare bugetată: 100.000 lei.

 

23) Loc de agrement Sălcuţa. Valoare bugetată: 100.000 lei.

 

24) Modernizare și dotări locuri de joacă și agreement, în orașul Titu – zona Atârnaţi și în satele aparținătoare: Plopu, Fusea, Hagioaica, Sălcuța. Valoare bugetată: 300.000 lei.

 

25) Parcare bloc D2, str. Nouă. Valoare bugetată: 68.000 lei.

– realizare SF, PT

 

26) Întocmire PUG oraș Titu. Valoarea estimată: 200.000 lei.

 

27) Servicii întocmire documentații tehnico-economice, în vederea realizării unor investiții de interes local. Valoare bugetată: 905.000 lei.

 

– Bloc specialişti Titu Târg: SF și studii utilități

– Străzi și sistem de evacuare pluvială oraș Titu, zona peste CF (Atârnaţi): DALI

– Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea Şcolii Gimnaziale “Pictor Nicolae Grigorescu”: proiectare tehnică (PT)

– Reabilitare termică şi modernizare Centru pentru Tineret Titu: proiectare tehnică (PT)

– Construire creșă în orașul Titu: proiectare tehnică (PT)

– Locuințe sociale: proiectare tehnică (PT)

– Amenajare Târg săptămânal și anual: întocmire PUZ , studiu de fezabilitate, realizare documentație proiectare tehnică

Pe această locaţie va fi construit un centru cultural

 

28) Dotări oraș: tractoraș gazon, camere supraveghere, stații autobuz, braț excavator, mașină tuns gazon, IT, programe informatice. Valoare bugetată: 303.000 lei.

 

29) ALOCĂRI SANĂTATE – 993.500 lei, din care contribuţie buget local – 339.500 lei, pentru asigurarea utilităților la Centrul Multifuncțional de Sănătate Titu și investiții, astfel:

– Dotari, valoare bugetată: 160.000 lei

  • UPU SMURD TITU – aparatură medicală: ecograf staționar și defibrilator corpuls, portabil, boiler
  • Dispensar TBC – centrală

Se va cumpăra aparatură medicală la Centrul UPU SMURD

30) ALOCĂRI UNITĂŢI DE ÎNVĂȚĂMÂNT. În completarea sumelor alocate din bugetul de stat, din bugetul local a fost alocată suma de 1.117.000 lei pentru acoperirea cheltuielor de funcţionare, premierea elevilor olimpici şi pentru investiţii, astfel:

  • Şcoala Gimnazială Pictor Nicolae Grigorescu – 314.000 lei
  • Şcoala Gimnazială Nr. 2 Titu Târg – 267.000 lei
  • Liceul Teoretic ”I.C. Vissarion” – 311.000 lei
  • Liceul Tehnologic ”Goga Ionescu” – 225 000 lei.

S-au alocat fonduri pentru dotări la unităţile de învăţământ

Distribuie

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).