Hotarare privind modificarea art. 1 din HCL Titu nr. 99/30.07.2018, privind aprobarea modificarii punctului a) —Indicatori maximali din Anexa nr. 2 la H.C.L, Titu nr. 62/05.06.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de investiţii precum și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare termică și modernizare Centru pentru Tineret”

Distribuie

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).