Hotarare privind modificarea HCL Titu nr. 10143 0.07.2018 pentru aprobarea modificarii punctului a) — Indicatori maximali din Anexa nr. 2 la H.C.L. Titu nr. 64/05.06.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice în faza Studiu de Fezabilitate precum şi principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea Școlii gimnaziale Pictor Nicolae Grigorescu”

Distribuie

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).