Primaria orasului Titu organizează, in data de 18.10.2019, concurs pentru PROMOVAREA IN CLASA pentru funcționarii publici care au absolvit o formă de învățământ superior ,studii universitare de licenta în specialitatea în care își desfășoară activitatea

Primaria orasului Titu organizează, in data de 18.10.2019, concurs pentru PROMOVAREA IN CLASA pentru funcționarii publici care au absolvit o formă de învățământ superior, studii universitare de licenta în specialitatea în care își desfășoară activitatea
-inspector, clasa I, grad profesional asistent, compartimentul Resurse-Umane
din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Titu, conform OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si HG nr.611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici.
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei orasului Titu, str. Pictor N. Grigorescu, nr. 1, si va consta intr-o proba scrisa si un interviu.

CONDITII GENERALE:
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile art.465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
Proba scrisa se va desfăşura in data de 18.10.2019, ora 10, iar interviul in data de 21.10.2019 ora 13.
Dosarul de înscriere la examen se depune de către candidați în termen de 5 zile de la data afișării anuntului .
Conditii specifice de participare la concurs/examen:
a) să dobândească, ulterior intrării în corpul funcționarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice;
b) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată .

BIBLIOGRAFIE
-inspector, clasa I, grad profesional asistent
Compartimentul Resurse-Umane

• Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:
-partea a III -a ,TITLUL V-Cap IV ,sectiunea a 2-a
-partea a VI -a
• Legea 53/2003 (Codul Muncii), cu modificările şi completările ulterioare;
• Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare ;
• Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţii de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică cu modificările şi completările ulterioare;

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).