PRIMARIA TITU: PROIECTE DE INVESTIȚII PENTRU ORAȘ

În data de 06.07.2020, Consiliul Local Titu, a aprobat în ședință, la inițiativa domnului Traian Niculae, Primarul Orașului Titu, indicatorii tehnico – economici reactualizați pentru proiectele de investiții pentru care au fost depuse cereri de finanțare în Programul Operațional Regional 2014 – 2020, proiecte aflate în acest moment în faza de contractare sau de precontractare:

1. Proiect Reabilitarea, extinderea și modernizarea Liceului Tehnologic ”Goga Ionescu”, Cod SMIS 122028.
Axa prioritară 10. Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale. Operațiunea Creşterea gradului de participare la învăţământul profesional, tehnic şi învăţare pe tot parcursul vietii.
Faza proiect: contractare.
Valoarea totală a obiectului de investiţii, la faza Studiu de fezabilitate: 17.787.524,59 lei, cu TVA, din care construcţii-montaj (C+M): 13.988.565,66 lei, cu TVA.

Tot în această ședință a fost aprobată valoarea totală a proiectului în sumă de 17.787.524,59 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 17.073.966,83 lei și valoare totală neeligibilă de 713.557,76 lei și contribuția proprie în proiect a Orașului Titu, care este în sumă totală de 1.055.037,10 lei cu TVA, reprezentând atât totalul cheltuielilor neeligibile în valoare de 713.557,76 lei cu TVA, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 341.479,34 lei cu TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului.
Stadiu proiect: La acest moment proiectul se află în faza lansării licitației pentru atribuirea proiectării tehnice.

2. Proiect integrat „Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin investitii în infrastructura Orașului Titu”, cod SMIS 123868.
Axa prioritară 13. Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii. Operațiunea Îmbunătăţirea calităţii vieţii a populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România.
Faza proiect: precontractare.

Proiectul conține următoarele obiective de investiții:
– Reabilitare străzi si sistem de evacuare ape pluviale zonele Fusea, Hagioaica, str. Mihai Viteazul . Valoarea totală a obiectului de investiţii, faza Proiect tehnic: 11.372.918,49 lei, cu TVA, din care construcţii-montaj (C+M): 9.115.871,02 lei, cu TVA.
Stadiu proiect: Proiectul se află în faza lansării licitației pentru atribuirea lucrărilor.

– Locuințe sociale. Valoarea totală a obiectului de investiţii, faza Studiu de fezabilitate: 3.503.978,62 lei, cu TVA, din care construcţii-montaj (C+M): 2.838.012,13 lei, cu TVA.
Stadiu proiect: La acest moment proiectul se află în faza lansării licitației pentru atribuirea proiectării tehnice.

– Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Școlii Gimnaziale Pictor „Nicolae Grigorescu”. Valoarea totală a obiectului de investiţii, faza Studiu de fezabilitate: 12.237.524,84 lei, cu TVA, din care construcţii – montaj (C+M): 9.714.692,14 lei, cu TVA.
Stadiu proiect: La acest moment proiectul se află în faza lansării licitației pentru atribuirea proiectării tehnice.

3. Proiect integrat ”Imbunatatirea calitatii vietii populatiei Orașului Titu prin investitii în infrastructura rutieră, educațională si socio-culturala”, cod SMIS 124342.
Axa prioritară 13. Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii. Operațiunea Îmbunătăţirea calităţii vieţii a populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România.
Faza proiect: precontractare.
Proiectul conține următoarele obiective de investiții:

– Reabilitare strazi si sistem de evacuare ape pluviale in zonele Titu Targ, Plopu. Valoarea totală a obiectului de investiţii, faza contract lucrări: 6.066.920,64 lei, cu TVA, din care construcţii-montaj (C+M): 4.681.687,81 lei, cu TVA.
Stadiu proiect: emitere Ordin de începere lucrări.
Prin proiect se vor reabilita următoarele străzi din Titu Târg și satul Plopu: DS 232-1, DS 232-2, Strada Stejarului, Strada Mihaileanu Stefan, Nichita Ivanescu, Strada Macului și Strada Eroilor.

– Reabilitare termică și modernizare Centru pentru Tineret. Valoarea totală a obiectului de investiţii, faza DALI: 4.252.077,51 lei, cu TVA, din care construcţii-montaj (C+M): 2.805.602,18 lei, cu TVA.
Stadiu proiect: La acest moment proiectul se află în faza lansării licitației pentru atribuirea proiectării tehnice.

– Construire cresa in Orasul Titu. Valoarea totală a obiectului de investiţii, faza Studiu de fezabilitate: 8.050.797,49 lei, cu TVA, din care construcţii-montaj (C+M): 5.509.218,31 lei, cu TVA.
Stadiu proiect: La acest moment proiectul se află în faza lansării licitației pentru atribuirea proiectării tehnice.

Distribuie

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).