Hotararea nr. 117/06.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitare strazi si sistem de evacuare ape pluviale in zonele Titu Targ, Plopu” dupa semnarea contractului de lucrari | Primăria Titu