Hotararea nr. 118/06.07.2020 privind modificarea HCL nr. 69/05.06.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice in faza Studiu de fezabilitate, precum si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Reabilitarea, extinderea si modernizarea Liceului Tehnologic Goga Ionescu” | Primăria Titu