Anunț privind scutirea de majorări taxe și impozite persoane fizice, conform Hotărârii Consiliului Local 29/20.02.2020

Conform art.185 alin.(1) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala si H.C.L. nr. 29/20.02.2020,

Persoanele fizice care inregistreaza impozite si taxe locale restante la 30.09.2020 beneficiaza de scutirea majorarilor aferente in procent de 100% daca indeplinesc urmatoarele conditii :

a) sting integral, pana la data de 20.12.2020, obligatiile fiscale constand in impozite si taxe locale restante la 30.09.2020 sau au fost stinse integral impozitele si taxele pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Daca o persoana fizica are mai multe tipuri de obligatii catre bugetul local ai Orasului Titu si face plata integrala numai pentru un anumit impozit, taxa, prezenta procedura de scutire de la plata se va aplica in mod corespunzator numai pentru majorarile aferente respectivului impozit local/taxa locala, datorate.

b) depun cerere la sediul Primariei Titu, la compartimentul de specialitate, respectiv la Biroul Taxe si impozite Locale pentru a beneficia de aceste facilitati , pana la data de 20.12.2020, inclusiv.

Distribuie

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).