Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru mai multe funcţii contractuale vacante pe perioadă nedeterminată

 

 

,, Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante pe perioadă nedeterminată :

-referent, gradul IA,in cadrul Biroului Piete ,Targuri si Oboare

-referent, gradul IA, in cadrul Compartimentului Relatii cu publicul, secretariat,arhivă

Condiţii specifice pentru ambele posturi:

– Studii medii

– Conditiile minime de vechime -9 ani

Condiţiile generale pentru functiile vacante sunt:

– Conform art.3 din HG nr. 286/2011 – aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale din sectorul bugetar.

Concursul se organizează la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Damboviţa.

Proba scrisă va avea loc în data de 10.03.2021, orele 10

Interviul va avea loc în data de. 12.03.2021, orele 13

Dosarele de înscriere la examen se pot depune în termen de 10 zile lucratoare de la data publicării in Monitorul Oficial , partea a III –a, la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa, in perioada 09.02.2021-22.02.2021.

Dosarul de înscriere la examen trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din HG nr.286/2011.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul şi pe site-ul primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa , www.primariatitu.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.

Compartimentul Resurse Umane si la telefon 0245.651095, int.17.”

BIBLIOGRAFIE REFERENT IA

   Biroul Pieţe, târguri şi oboare

 1.Ordonanta de urgenta nr 57/2019 privind Codul administrativ:

-Partea I,titlul I,II,III

-partea III, titlul I, titlul III, titlul V, capitolele II,III,IV

-partea VI,titlul I, titlul III

2.Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal

3. Decretul 209/1976 ,pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă ale agenţilor economici,autorităţile şi instituţiile publice.

4.Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare.

5. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor. 6.Legea 82/1991- Legea contabilitatii cu modificările şi completările ulterioare.

7. Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile 8. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicata modificările şi completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIE REFERENT, gradul IA ,Compartiment RELATII CU PUBLICUL,SECRETARIAT ,ARHIVA

        1. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala, cu modificarile si completarile ulterioare;

3.Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

4. Ordonanta de urgenta nr 57/2019 privind Codul administrativ

-partea III , titlul V, capitolele II-V

5. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicata modificările şi completările ulterioare.

6. Legea nr.16/1996 – privind legea arhivelor nationale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si normele sale de aplicare, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuie

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).