Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea mai multor funcţii contractuale vacante pe perioadă nedeterminată

  ,, Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante pe perioadă nedeterminată : SOFER , grad profesional I- din cadrul compartimentului Transporturi Muncitor necalificat – din cadrul Serviciului Intretinere Locala Muncitor necalificat – din cadrul Serviciului Cultura, Sport Condiţii specifice pentru posturile de muncitori necalificaţi: Studii generale Vechime in munca- nu […]

Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției de inspector , clasa I, grad profesional debutant din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Titu , Compartiment Autoritate Tutelara si Asistenta Sociala

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizat în baza excepțiilor prevăzute de art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 vă înștiințăm cu privire la […]