Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante pe perioadă nedeterminată -sef serviciu, Serviciul Intretinere Locala

  ,, Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante pe perioadă nedeterminată : -sef serviciu , Serviciul Intretinere Locala Condiţii specifice: – Studii universitare de licenta absolvite cu diploma , respectiv studii superioare de lunga durata ,absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta. – Conditiile minime de vechime in specialitatea studiilor […]

Anunț privind organizarea examenului de promovare în grad superior celui deținut a personalului contractual

  ANUNT     PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE IN GRAD SUPERIOR CELUI DETINUT A PERSONALULUI CONTRACTUAL Avand in vedere prevederile art. 41 din Regulamentul- cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare al […]

Primaria orasului Titu organizează, in data de 09.12.2020, concurs pentru ocuparea postului de – auditor , clasa I, grad profesional superior, compartimentul AUDIT

ANUNT, Primaria orasului Titu organizează, in data de 09.12.2020, concurs pentru ocuparea postului de – auditor , clasa I, grad profesional superior, compartimentul AUDIT din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Titu, conform prevederilor art.464-471 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si HG nr.611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici. Concursul se […]

Primaria orasului Titu organizează, in data de 28.04.2020, concurs pentru ocuparea postului de – inspector , clasa I, grad profesional superior

Primaria orasului Titu organizează, in data de 28.04.2020, concurs pentru ocuparea postului de – inspector , clasa I, grad profesional superior, compartiment URBANISM,INVESTITII SI DISCIPLINA IN CONSTRUCTII din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Titu, conform prevederilor art.464-471 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ din HG nr.611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor […]

Primaria orasului Titu organizează, in data de 28.04.2020, concurs pentru ocuparea postului de – auditor , clasa I, grad profesional superior, compartimentul AUDIT

ANUNT, Primaria orasului Titu organizează, in data de 28.04.2020, concurs pentru ocuparea postului de – auditor , clasa I, grad profesional superior, compartimentul AUDIT din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Titu, conform prevederilor art.464-471 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ din HG nr.611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici. Concursul se […]