Ocuparea prin transfer la cerere a postului vacant corespunzator functiei publice de executie de consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Registru Agricol si Fond Funciar

In conformitate cu prevederile art.148 si art.149, alin(1) din HG nr.611/2008 si ale art.90, alin(5) din Legea nr.188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Primăria Titu anunta ocuparea prin transfer la cerere a postului vacant corespunzator functiei publice de executie de consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Registru Agricol si Fond Funciar. […]

PROCES – VERBAL 08.08.2016

PROCES – VERBAL Încheiat astăzi, 08.08.2016, cu ocazia selectionarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul pentru ocuparea postului de REFERENT IA,   in cadrul Serviciului Cultura, concurs programat in  data de 16.08.2016, la sediul Primariei orasului Titu. Astazi data de mai sus, comisia de concurs si secretarul comisiei de concurs pentru pentru ocuparea postului de REFERENT IA,   […]

Inspector, clasa I, grad profesional asistent – din cadrul serviciului Compartimentului cadastru

Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor funcţii  publice vacante de execuţie pe perioadă nedeterminată Inspector , clasa I, grad profesional asistent– din cadrul serviciului Compartimentului  cadastru Condiţii de participare: Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul ingineriei […]

Concurs de angajare – Administrator Public

Primăria Oraṣului Titu, cod fiscal 4402590, cu sediul  în oraṣul Titu, strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr.1, judeţul Dâmboviţa, organizează concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de ADMINISTRATOR PUBLIC, în cadrul Primăriei oraṣului Titu pe perioadă determinată . CONDIŢII GENERALE: Candidatul trebuie să îndeplinească condiţiile art.3 din Legea nr.286/2011 modificată ṣi completată de HG nr.1027/2014, […]

Concurs de angajare – Consilier juridic , clasa I, grad profesional debutant

Condiţii de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă sau echivalenta in ramura de ştiinţă – ştiinţe juridice, domeniul de licenţă Concursul se organizează la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Damboviţa. Proba scrisă va avea loc în data 02.08.2016, orele 10 Interviul va avea loc […]

Concurs de angajare – Consilier juridic , clasa I, grad profesional debutant

Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor funcţii  publice vacante de execuţie pe perioadă nedeterminată Consilier juridic , clasa I, grad profesional debutant– din cadrul Compartimentului  juridic Condiţii de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă sau echivalentă în ramura de ştiinţă – […]

Concurs de angajare – Referent IA

Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor funcţii contractuale vacante pe perioadă nedeterminată Referent IA – din cadrul Serviciul Pieţe, târguri şi oboare Condiţii de participare: -Studii medii Concursul se organizează la sediul Primăriei Oraşului Titu, judeţul Damboviţa. Proba scrisă va avea loc în data de 29.04.2016, orele 10 Interviul va avea loc în […]

Concurs de angajare – Referent, clasa III, grad profesional superior

Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor funcţii publice vacante de execuţie pe perioadă nedeterminată Referent, clasa III, grad profesional superior – din cadrul serviciului Compartimentului relaţii cu publicul, secretariat, arhivă Condiţii de participare: 1. Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat. 2. Vechime in specialitate- 9 ani Concursul se organizează la […]

Concurs de angajare – Inspector, clasa I, grad profesional asistent

Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor funcţii publice vacante de execuţie pe perioadă nedeterminată Inspector, clasa I, grad profesional asistent – din cadrul serviciului Compartimentului disciplină în construcţii şi urmărirea comportării în timp a construcţiilor Condiţii de participare: 1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă […]

Concurs de angajare – Inspector, clasa I, grad profesional asistent

Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor funcţii publice vacante de execuţie pe perioadă nedeterminată Inspector, clasa I, grad profesional asistent – din cadrul serviciului Compartimentului cadastru Condiţii de participare: 1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ingineriei geodezice, 2. […]