Şef serviciu, Serviciul Intreţinere Locală , Situaţii de Urgentă

,,Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei  contractuale vacante pe perioadă nedeterminată: Şef serviciu, Serviciul Intreţinere Locală , Situaţii de Urgentă    Condiţii de participare: Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă Condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor – […]

Promovare în grad superior celui deţinut al functionarilor publici

,,Primăria Titu organizează examenul de promovare în grad  superior celui deţinut al functionarilor publici  din cadrul Primăriei oraş Titu, în conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999, privind statutul functionarilor publici, actualizata. Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, functionarii publici  trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să […]

Referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior – din cadrul serviciului Compartimentului disciplina în construcţii şi urmărirea comportării în timp a construcţiilor

,, Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor funcţii  publice vacante de execuţie pe perioadă nedeterminată : Referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior– din cadrul serviciului Compartimentului  disciplina în construcţii şi urmărirea comportării în timp a construcţiilor Condiţii de participare: Studii superioare de scurta durata, absolvite cu diploma Condiţiile minime de […]

Inspector, clasa I, grad profesional superior – din cadrul serviciului Compartimentului cadastru

,, Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor funcţii  publice vacante de execuţie pe perioadă nedeterminată : Inspector , clasa I, grad profesional superior– din cadrul serviciului Compartimentului  cadastru Condiţii de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în […]

Concurs de angajare – Referent IA – din cadrul Serviciul Cultura

,, Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor funcţii  contractuale vacante pe perioadă nedeterminată  REFERENT IA – din cadrul Serviciul Cultura Condiţii de participare pentru REFERENT IA: Studii medii Vechime in munca: 9 ani Concursul se organizează la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Damboviţa. Proba scrisă va avea loc în data de 06.10.2016, […]

Ocuparea prin transfer la cerere a postului vacant corespunzator functiei publice de executie de consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Registru Agricol si Fond Funciar

In conformitate cu prevederile art.148 si art.149, alin(1) din HG nr.611/2008 si ale art.90, alin(5) din Legea nr.188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Primăria Titu anunta ocuparea prin transfer la cerere a postului vacant corespunzator functiei publice de executie de consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Registru Agricol si Fond Funciar. […]

PROCES – VERBAL 08.08.2016

PROCES – VERBAL Încheiat astăzi, 08.08.2016, cu ocazia selectionarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul pentru ocuparea postului de REFERENT IA,   in cadrul Serviciului Cultura, concurs programat in  data de 16.08.2016, la sediul Primariei orasului Titu. Astazi data de mai sus, comisia de concurs si secretarul comisiei de concurs pentru pentru ocuparea postului de REFERENT IA,   […]

Inspector, clasa I, grad profesional asistent – din cadrul serviciului Compartimentului cadastru

Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor funcţii  publice vacante de execuţie pe perioadă nedeterminată Inspector , clasa I, grad profesional asistent– din cadrul serviciului Compartimentului  cadastru Condiţii de participare: Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul ingineriei […]

Concurs de angajare – Administrator Public

Primăria Oraṣului Titu, cod fiscal 4402590, cu sediul  în oraṣul Titu, strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr.1, judeţul Dâmboviţa, organizează concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de ADMINISTRATOR PUBLIC, în cadrul Primăriei oraṣului Titu pe perioadă determinată . CONDIŢII GENERALE: Candidatul trebuie să îndeplinească condiţiile art.3 din Legea nr.286/2011 modificată ṣi completată de HG nr.1027/2014, […]

Concurs de angajare – Consilier juridic , clasa I, grad profesional debutant

Condiţii de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă sau echivalenta in ramura de ştiinţă – ştiinţe juridice, domeniul de licenţă Concursul se organizează la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Damboviţa. Proba scrisă va avea loc în data 02.08.2016, orele 10 Interviul va avea loc […]