Concurs de angajare – Administrator Public

Primăria Oraṣului Titu, cod fiscal 4402590, cu sediul  în oraṣul Titu, strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr.1, judeţul Dâmboviţa, organizează concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de ADMINISTRATOR PUBLIC, în cadrul Primăriei oraṣului Titu pe perioadă determinată . CONDIŢII GENERALE: Candidatul trebuie să îndeplinească condiţiile art.3 din Legea nr.286/2011 modificată ṣi completată de HG nr.1027/2014, […]

Concurs de angajare – Consilier juridic , clasa I, grad profesional debutant

Condiţii de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă sau echivalenta in ramura de ştiinţă – ştiinţe juridice, domeniul de licenţă Concursul se organizează la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Damboviţa. Proba scrisă va avea loc în data 02.08.2016, orele 10 Interviul va avea loc […]

Concurs de angajare – Consilier juridic , clasa I, grad profesional debutant

Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor funcţii  publice vacante de execuţie pe perioadă nedeterminată Consilier juridic , clasa I, grad profesional debutant– din cadrul Compartimentului  juridic Condiţii de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă sau echivalentă în ramura de ştiinţă – […]

Concurs de angajare – Referent IA

Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor funcţii contractuale vacante pe perioadă nedeterminată Referent IA – din cadrul Serviciul Pieţe, târguri şi oboare Condiţii de participare: -Studii medii Concursul se organizează la sediul Primăriei Oraşului Titu, judeţul Damboviţa. Proba scrisă va avea loc în data de 29.04.2016, orele 10 Interviul va avea loc în […]

Concurs de angajare – Referent, clasa III, grad profesional superior

Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor funcţii publice vacante de execuţie pe perioadă nedeterminată Referent, clasa III, grad profesional superior – din cadrul serviciului Compartimentului relaţii cu publicul, secretariat, arhivă Condiţii de participare: 1. Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat. 2. Vechime in specialitate- 9 ani Concursul se organizează la […]

Concurs de angajare – Inspector, clasa I, grad profesional asistent

Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor funcţii publice vacante de execuţie pe perioadă nedeterminată Inspector, clasa I, grad profesional asistent – din cadrul serviciului Compartimentului disciplină în construcţii şi urmărirea comportării în timp a construcţiilor Condiţii de participare: 1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă […]

Concurs de angajare – Inspector, clasa I, grad profesional asistent

Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor funcţii publice vacante de execuţie pe perioadă nedeterminată Inspector, clasa I, grad profesional asistent – din cadrul serviciului Compartimentului cadastru Condiţii de participare: 1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ingineriei geodezice, 2. […]

Concurs de angajare – Muncitor necalificat

Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor funcţii contractuale vacante pe perioadă nedeterminată: Muncitor necalificat – din cadrul Serviciul întreţinere locală, situaţii de urgenţă Condiţii de participare pentru muncitor necalificat: Studii generale Concursul se organizează la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Damboviţa . Proba scrisă va avea loc în data de 20.04.2016, orele 10 […]

Concurs de angajare – Consilier, clasa I, grad profesional superior

Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor funcţii publice vacanțe de execuţie pe perioadă nedeterminată Consilier, clasa I, grad profesional superior – din cadrul serviciului Compartimentului Registrul agricol și fond funciar. Condiţii de participare: 1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă […]

Concurs de angajare 9 martie 2016

„ Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante pe perioadă nedeterminată : Muncitor necalificat din cadrul Serviciul întreţinere locală , situaţii de urgență Condiţii de participare pentru muncitor necalificat: Studii generale Concursul se organizează la sediul primăriei oraşului Titu, județul Dâmboviţa. Proba scrisă va avea loc în data de 09.03.2016, […]