Suspendarea concursului organizat in data de 22.08.2017 pentru ocuparea functiei contractuale vacante, INSPECTOR DE SPECIALITATE, gradul II (de executie).

Primăria Titu informeaza persoanele interesate ca se suspenda concursul  organizat in data de 22.08.2017 pentru ocupare functiei  contractuale vacante, INSPECTOR DE SPECIALITATE, gradul II (de executie). Concursul va fi reprogramat, iar data sustinerii acestuia va aparea in Monitorul Oficial, partea a-III-a, in Jurnalul de Dambovita si pe site-ul Primariei Titu.        

INSPECTOR DE SPECIALITATE, gradul II

,, Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  a 2  funcţii  contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată în cadrul CENTRULUI  DE ZI PENTRU  COPII. INSPECTOR DE SPECIALITATE, gradul II (atributii coordonator) Condiţii de participare : Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență din domeniile pedagogic, asistență socială, Vechime în muncă: 3 – […]

PRIMĂRIA ORAȘULUI TITU ANGAJEAZĂ FORȚĂ DE MUNCĂ PENTRU ACTIVITĂȚILE SEZONIERE

– Persoanele necalificate vor fi angajate sezonier la Gospodaria Locala a Orasului Titu, serviciu din cadrul Primăriei Titu, conform normelor legale care reglementeaza aceste tipuri de activitati – Persoanele apte de muncă ce urmează să fie încadrate ca zilieri vor fi selectate de către reprezentanții Serviciului de Gospodarie Locala, în funcție de natura și volumul […]

REFERENT IA – din cadrul Compartimentului ,,Relatii cu publicul, secretariat, arhiva”

,, Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor funcţii  contractuale vacante pe perioadă nedeterminată REFERENT IA – din cadrul Compartimentului  ,,Relatii cu publicul, secretariat, arhiva” Condiţii de participare pentru REFERENT IA: Studii medii Vechime in munca: 9 ani Concursul se organizează la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Damboviţa. Proba scrisă va avea loc […]

Şef serviciu, Serviciul Intreţinere Locală , Situaţii de Urgentă

,, Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante pe perioadă nedeterminată : – Şef serviciu, Serviciul Intreţinere Locală , Situaţii de Urgentă Condiţii de participare: 1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă 2. Condiţiile minime de vechime […]

Examen de promovare in grade si clase profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Primăriei oraş Titu

,, Primăria Titu organizează examenul de promovare in grade si clase profesionale imediat superioare a personalului contractual  din cadrul Primăriei oraş Titu, în conformitate cu prevederile H.G. 286/2011 Pentru inscrierea la examenul de promovare candidatii vor prezenta un dosar de examen care va contine urmatoarele documente: a) Cerere de inscriere la examen adresata conducatorului institutiei […]

Promovare în grade si clase superioare celor deţinute ale functionarilor publici din cadrul Primăriei oraş Titu

,, Primăria Titu organizează examenul de promovare în grade si clase superioare celor deţinute ale functionarilor publici din cadrul Primăriei oraş Titu, în conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999, privind statutul functionarilor publici, actualizata Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, functionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ […]

Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant

,,Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor funcţii  publice vacante de execuţie pe perioadă nedeterminată Consilier juridic , clasa I, grad profesional debutant– din cadrul Compartimentului  juridic Condiţii de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă sau echivalenta in ramura de ştiinţă – […]

Liceul Teoretic ,,Iancu C. Vissarion,, Organizează Concurs Pentru Ocuparea Postului De Laborant

LICEUL TEORETIC ,,IANCU C. VISSARION,, cu sediul în localitatea TITU, str. I.C. VISSARION,  nr. 49, judeţul DÂMBOVIŢA, in baza H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, organizează concursuri pentru ocuparea următoarelor funcții vacante, pe perioadă determinată: LABORANT – 1,00 normă; Conditii specifice: – nivelul studiilor – studii medii  – vechime în învăţământ […]

Şef serviciu, Serviciul Intreţinere Locală , Situaţii de Urgentă

,,Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei  contractuale vacante pe perioadă nedeterminată: Şef serviciu, Serviciul Intreţinere Locală , Situaţii de Urgentă    Condiţii de participare: Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă Condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor – […]