Concurs de angajare – Inspector, clasa I, grad profesional asistent

Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor funcţii publice vacante de execuţie pe perioadă nedeterminată Inspector, clasa I, grad profesional asistent – din cadrul serviciului Compartimentului disciplină în construcţii şi urmărirea comportării în timp a construcţiilor Condiţii de participare: 1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă […]

Concurs de angajare – Inspector, clasa I, grad profesional asistent

Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor funcţii publice vacante de execuţie pe perioadă nedeterminată Inspector, clasa I, grad profesional asistent – din cadrul serviciului Compartimentului cadastru Condiţii de participare: 1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ingineriei geodezice, 2. […]

Concurs de angajare – Muncitor necalificat

Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor funcţii contractuale vacante pe perioadă nedeterminată: Muncitor necalificat – din cadrul Serviciul întreţinere locală, situaţii de urgenţă Condiţii de participare pentru muncitor necalificat: Studii generale Concursul se organizează la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Damboviţa . Proba scrisă va avea loc în data de 20.04.2016, orele 10 […]

Concurs de angajare – Consilier, clasa I, grad profesional superior

Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor funcţii publice vacanțe de execuţie pe perioadă nedeterminată Consilier, clasa I, grad profesional superior – din cadrul serviciului Compartimentului Registrul agricol și fond funciar. Condiţii de participare: 1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă […]

Concurs de angajare 9 martie 2016

„ Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante pe perioadă nedeterminată : Muncitor necalificat din cadrul Serviciul întreţinere locală , situaţii de urgență Condiţii de participare pentru muncitor necalificat: Studii generale Concursul se organizează la sediul primăriei oraşului Titu, județul Dâmboviţa. Proba scrisă va avea loc în data de 09.03.2016, […]

Concurs de angajare 8 martie 2016

„ Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor funcții contractuale vacante pe perioadă nedeterminată Muncitor necalificat – din cadrul Serviciul întreţinere locală situaţii de urgenţă Condiţii de participare pentru muncitor necalificat: Studii generale Referent IA din cadrul serviciului Cultură, sport Condiţii de participare pentru Referent IA: Studii medii Vechime: 9 ani Concursul se organizează […]