Primăria Titu organizează concurs pentru ocuparea funcției de Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, compartimentul Juridic.

Primaria orasului Titu organizează, in data de 22.10.2019, concurs pentru ocuparea posturilor de – consilier, clasa I, grad profesional debutant, compartimentul Buget-Contabilitate si – consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, compartimentul Juridic., din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Titu, conform prevederilor art.464-471 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ din HG nr.611/2008 […]

Primăria Titu organizează concurs pentru ocuparea funcției de Consilier, clasa I, grad profesional debutant, compartimentul Buget-Contabilitate

Primaria orasului Titu organizează, in data de 22.10.2019, concurs pentru ocuparea postului consilier, clasa I, grad profesional debutant, compartimentul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Titu, conform prevederilor art.464-471 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ din HG nr.611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici. Concursul se va desfăşura la sediul […]

ANUNT PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE IN GRAD A PERSONALULUI CONTRACTUAL

Avand in vedere prevederile art. 411 din Regulamentul- cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de  promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare al personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin H.G.R. nr.286/2011, modificată și completată prin […]

PRIMĂRIA TITU (JUDEŢUL DÂMBOVIŢA) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, posturile din anunț

PRIMĂRIA TITU (JUDEŢUL DÂMBOVIŢA) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi: un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie; un post cu normă întreagă de medic dentist/stomatolog cu drept de liberă practică. Dosarul de înscriere la concurs va […]