Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru mai multe funcţii contractuale vacante pe perioadă nedeterminată

    ,, Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante pe perioadă nedeterminată : -referent, gradul IA,in cadrul Biroului Piete ,Targuri si Oboare -referent, gradul IA, in cadrul Compartimentului Relatii cu publicul, secretariat,arhivă Condiţii specifice pentru ambele posturi: – Studii medii – Conditiile minime de vechime -9 ani Condiţiile generale […]

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante pe perioadă nedeterminată -sef serviciu, Serviciul Intretinere Locala

  ,, Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante pe perioadă nedeterminată : -sef serviciu , Serviciul Intretinere Locala Condiţii specifice: – Studii universitare de licenta absolvite cu diploma , respectiv studii superioare de lunga durata ,absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta. – Conditiile minime de vechime in specialitatea studiilor […]

Anunț privind organizarea examenului de promovare în grad superior celui deținut a personalului contractual

  ANUNT     PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE IN GRAD SUPERIOR CELUI DETINUT A PERSONALULUI CONTRACTUAL Avand in vedere prevederile art. 41 din Regulamentul- cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare al […]

Primaria orasului Titu organizează, in data de 09.12.2020, concurs pentru ocuparea postului de – auditor , clasa I, grad profesional superior, compartimentul AUDIT

ANUNT, Primaria orasului Titu organizează, in data de 09.12.2020, concurs pentru ocuparea postului de – auditor , clasa I, grad profesional superior, compartimentul AUDIT din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Titu, conform prevederilor art.464-471 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si HG nr.611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici. Concursul se […]

Primaria orasului Titu organizează, in data de 28.04.2020, concurs pentru ocuparea postului de – inspector , clasa I, grad profesional superior

Primaria orasului Titu organizează, in data de 28.04.2020, concurs pentru ocuparea postului de – inspector , clasa I, grad profesional superior, compartiment URBANISM,INVESTITII SI DISCIPLINA IN CONSTRUCTII din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Titu, conform prevederilor art.464-471 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ din HG nr.611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor […]