ANUNT PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE IN GRAD A PERSONALULUI CONTRACTUAL

Avand in vedere prevederile art. 411 din Regulamentul- cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de  promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare al personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin H.G.R. nr.286/2011, modificată și completată prin […]

PRIMĂRIA TITU (JUDEŢUL DÂMBOVIŢA) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, posturile din anunț

PRIMĂRIA TITU (JUDEŢUL DÂMBOVIŢA) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi: un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie; un post cu normă întreagă de medic dentist/stomatolog cu drept de liberă practică. Dosarul de înscriere la concurs va […]