Primaria orasului Titu organizează, in data de 18.10.2019, concurs pentru PROMOVAREA IN CLASA pentru funcționarii publici care au absolvit o formă de învățământ superior ,studii universitare de licenta în specialitatea în care își desfășoară activitatea

Primaria orasului Titu organizează, in data de 18.10.2019, concurs pentru PROMOVAREA IN CLASA pentru funcționarii publici care au absolvit o formă de învățământ superior, studii universitare de licenta în specialitatea în care își desfășoară activitatea -inspector, clasa I, grad profesional asistent, compartimentul Resurse-Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Titu, conform OUG nr. […]

Primaria orasului Titu organizează, in data de 29.10.2019, concurs de promovare pentru functia publica de conducere vacanta –sef birou Impozite si Taxe Locale

Primaria orasului Titu organizează, in data de 29.10.2019, concurs de promovare pentru functia publica de conducere vacanta – sef birou Impozite si Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului  orasului Titu conform HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. Concursul se va desfăşura […]

Primăria Titu organizează concurs pentru ocuparea funcției de Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, compartimentul Juridic.

Primaria orasului Titu organizează, in data de 22.10.2019, concurs pentru ocuparea posturilor de – consilier, clasa I, grad profesional debutant, compartimentul Buget-Contabilitate si – consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, compartimentul Juridic., din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Titu, conform prevederilor art.464-471 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ din HG nr.611/2008 […]

Primăria Titu organizează concurs pentru ocuparea funcției de Consilier, clasa I, grad profesional debutant, compartimentul Buget-Contabilitate

Primaria orasului Titu organizează, in data de 22.10.2019, concurs pentru ocuparea postului consilier, clasa I, grad profesional debutant, compartimentul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Titu, conform prevederilor art.464-471 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ din HG nr.611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici. Concursul se va desfăşura la sediul […]

ANUNT PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE IN GRAD A PERSONALULUI CONTRACTUAL

Avand in vedere prevederile art. 411 din Regulamentul- cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de  promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare al personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin H.G.R. nr.286/2011, modificată și completată prin […]