Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor funcţii publice vacante

,, Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor  publice  vacante, pe perioadă nedeterminată după cum urmează: 1.INSPECTOR,CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT, Compartimentul Situaţii de urgenţă. CONDIŢII GENERALE: Candidaţii trebuie să indeplinească condiţiile art.54 din Legea nr.188/1999 . CONDIŢII SPECIFICE: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite […]

Examen de promovare in grad profesional superior celui deţinut a functionarilor publici din cadrul Primariei oras Titu

In luna noiembrie 2018, la sediul  Primariei oras Titu, str.Pictor N.Grigorescu  se va desfăsura  examenul de promovare in grad profesional  superior celui deţinut a functionarilor publici din cadrul Primariei oras Titu, in conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici , republicata (r2), cu modificarile si completarile ulterioare si ale Hotararii nr.611/2008 pentru  aprobarea […]

Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante, pe perioadă nedeterminată in cadrul Biroului Programe, Achizitii Publice si Administrarea Domeniului Public si Privat

,, Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  functiei  publice  vacante, pe perioadă nedeterminată   in cadrul Biroului Programe, Achizitii Publice si Administrarea Domeniului Public si Privat: INSPECTOR clasa I, grad profesional superior CONDITII GENERALE: Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile art.54 din Legea nr.188/1999 . CONDITII SPECIFICE: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv […]

Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante pe perioadă nedeterminată : INSPECTOR IA , Serviciul Intreţinere locală si SOFER , grad profesional I

Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante pe perioadă nedeterminată : INSPECTOR IA , Serviciul Intreţinere locală Condiţii specifice: Studii superioare de scurtă durată absolvite cu diplomă de licenţă vechime in specialitatea studiilor – 9 ani   ŞOFER , grad profesional I Condiţii specifice: Studii medii, Permis de conducere categoria BE; […]