Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor funcţii publice vacante

,, Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor  publice  vacante, pe perioadă nedeterminată după cum urmează: 1.INSPECTOR,CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT, Compartimentul Situaţii de urgenţă. CONDIŢII GENERALE: Candidaţii trebuie să indeplinească condiţiile art.54 din Legea nr.188/1999 . CONDIŢII SPECIFICE: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite […]

Examen de promovare in grad profesional superior celui deţinut a functionarilor publici din cadrul Primariei oras Titu

In luna noiembrie 2018, la sediul  Primariei oras Titu, str.Pictor N.Grigorescu  se va desfăsura  examenul de promovare in grad profesional  superior celui deţinut a functionarilor publici din cadrul Primariei oras Titu, in conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici , republicata (r2), cu modificarile si completarile ulterioare si ale Hotararii nr.611/2008 pentru  aprobarea […]