Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante, pe perioadă nedeterminată in cadrul Biroului Programe, Achizitii Publice si Administrarea Domeniului Public si Privat

,, Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  functiei  publice  vacante, pe perioadă nedeterminată   in cadrul Biroului Programe, Achizitii Publice si Administrarea Domeniului Public si Privat: INSPECTOR clasa I, grad profesional superior CONDITII GENERALE: Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile art.54 din Legea nr.188/1999 . CONDITII SPECIFICE: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv […]

Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante pe perioadă nedeterminată : INSPECTOR IA , Serviciul Intreţinere locală si SOFER , grad profesional I

Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante pe perioadă nedeterminată : INSPECTOR IA , Serviciul Intreţinere locală Condiţii specifice: Studii superioare de scurtă durată absolvite cu diplomă de licenţă vechime in specialitatea studiilor – 9 ani   ŞOFER , grad profesional I Condiţii specifice: Studii medii, Permis de conducere categoria BE; […]