Primăria Titu

Site-ul Oficial al Primăriei Orașului Titu

Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Titu in sedinta ordinara de lucru in data de 30.10.2018 orele 16.

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotarare privind aprobarea modificarii Programului de activitati al Serviciului Cultura – Sport pe anul 2018.

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotarare privind aprobarea modificarii bugetului local pe anul 2018

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate cu elemente de DALI si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,EFICIENTIZAREA ENERGETICA A ILUMINATULUI PUBLIC IN ORASUL TITU, JUDET DAMBOVITA”

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2018

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Titu in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamint din oras

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 4.000 lei domnului Vilcu Alexandro , domiciliat in oras Titu ,str. I.C.Visarion ,bloc 6,sc.B a.26 pentru editarea unui volum de poezii

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Planul Urbanistic Zonal si a Regulamentului aferent privind obiectivul “Construire Salon Evenimente”, in oras Titu, str. Garii, nr. 51-53, jud. Dambovita ,beneficiar SC ELEDANIS COM SRL

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local