Consiliul local

Hotarare privind aprobarea modificarii HCL nr.101/2017 privind aprobarea proiectului “Reabilitare si extindere spatii verzi in orasul Titu “-faza studiu de fezabilitate actualizat devizul general si principalii indicatori tehnico economici ai proiectului , in ceea ce priveste aprobarea bugetului proiectului ,a devizului general actualizat la faza PT „a principalilor indicatori tehnico-economici si a cheltuielilor aferente .

Download (PDF, 4.73MB)

Hotarâre pentru modificarea H.C.L. nr. 151/26.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Modernizarea /dotarea Liceului Teoretic I.C.Visarion pentru obtinerea autorizatiei de functionare (PSI) ” in vederea finantarii prin Programul National de Dezvoltare Locala, etapa a II-a si asigurarea cheltuielilor de cofinantare din bugetul local in conformitate cu prevederile OUG nr.28/2013 cu modificari si completari ulterioare

Download (PDF, 2.12MB)