Primăria Titu

Site-ul Oficial al Primăriei Orașului Titu

Hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în orașul Titu prin concesiune

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Dispoziţie privind convocarea Consiliului Local Titu În şedinţă ordinara de lucru În data de 30.05.2017, orele 16.

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai blocurilor de locuințe care sunt incluse în Programul local pe anul 2017 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe din orașul Titu

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind aprobarea includerii blocurilor de locuințe din orașul Titu :D1,17,18,A2,A3,A4 situate în str. Noua ,A1+A2,A3,A4+A5,8 situate in str. l.C.Visarion și blocul MAI situate în str. Nicolae Iorga în Programul local pe anul 2017 privind creșterea performantei energetic a blocurilor de locuințe

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Titu în consiliul de administrație al Scolii gimnaziale nr.2 Titu Târg .

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin program de investiții la nivel național (ANL) precum și a duratei unui contract de închiriere pentru locuința situată în Blocul T.

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate lunare a locuinței ANL, situata în oraș Titu, str. I.C. Visarion , bloc C2 ,etaj 1 ,ap. 7 către actualul chiriaș – dl. Iancu Alexandru Marius

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind aprobarea relocării sediului Grupei de Jandarmi Titu din spațiul care a făcut obiectul contractului de comodat nr.6493/18.05.2016 în spatiile identificate P28, P29, P30, P31, P32, P33, P34 situate în incinta aceluiași imobil Maternitatea Titu (fosta), imobil situat în oraș Titu, str.1Decembrie 1918, nr.6 bis.

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții, numărului de personal din aparatul de specialitate al Primarului orașului Titu, județul Dâmbovița pentru anul 2017.

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local