Primăria Titu

Site-ul Oficial al Primăriei Orașului Titu

A N U N T privind proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2018

Primaria Titu, · Categorii: Anunțuri, Hotărâri Consiliul Local

Dispoziţie privind convocarea Consiliului Local Titu în şedinţă ordinară de lucru în data de 11.12.2017, orele 16.

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Dispoziție

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale “Administrație Publică “utilizate in cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Titu

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului ION GEORGE

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a bugetului local la data de 30.06.2017

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind aprobarea utilizarea din fondul de rezervă a sumei de 220 mii lei pentru finanțarea unor cheltuieli urgente ale bugetului local pe anul 2017

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al orașului Titu privind activitatea de maturat ,spălat stropit si de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unităților de ecarisaj.

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind aprobarea modalității de organizare ,funcționare si realizare a serviciului public de salubrizare al orașului Titu ,a Caietului de sarcini si a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al orașului Titu

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local