Primăria Titu

Site-ul Oficial al Primăriei Orașului Titu

Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Titu in sedinta extraordinara in data de 16.02.2018 orele 16.

Primaria Titu, · Categorii: Anunțuri, Hotărâri Consiliul Local

Hotarare din 31.01.2018 privind aprobarea schimbului de locuinta ANL privind pe chirias Baban Marius

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotarare din 31.01.2018 privind aprobarea actului aditional nr.1 la Contractul de comodat nr.1383/2013 incheiat cu Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura Dimbovita

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotarare din 31.01.2018 privind aprobarea Listei Finale de prioritati pentru anul 2017 privind stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinta ANL si in repartizarea locuintelor pentru tineri ,destinate inchirierii

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotarare din 31.01.2018 privind aprobarea Regulamentului de acordare a Ajutoarelor de urgenta

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotarare din 31.01.2018 privind aprobarea Planului lucrarilor de interes local pentru anul 2018 pentru repartizarea orelor persoanelor care presteaza lucrari de interes local ,beneficiare ale Legii nr.416/2001 – venitul minim garantat ,cu modificarile si completarile ulterioare

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotarare din 31.01.2018 privind respingerea plângerii prealabila formulata de dl. Radoi Teodor impotriva Hotărârii Consiliului Local Titu nr.179/11.12.2017

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotarare din 31.01.2018 privind aprobarea cesionarii părților sociale deținute de SC Urban Titu SRL in calitate de asociat in cadrul SC Salub Titu SRL in favoarea Consiliului Local Titu si retragerii SC Urban Titu SRI din calitatea de asociat a SC Salub Titu SRL

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotarare din 31.01.2018 privind prelungirea duratei contractelor de inchiriere care au ca obiect locuinte pentru tineri destinate inchirierii, construite prin program de investitii la nivel national (ANL)

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotarare din 31.01.2018 privind aprobarea introducerii in inventarul bunurilor aparținând domeniului public al orasului Titu a bunului imobil : teren in suprafata de 6.097 mp situat in oras Titu identificat CF 72603

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local