Primăria Titu

Site-ul Oficial al Primăriei Orașului Titu

Hotărâre privind aprobarea introducerii în inventarul bunurilor aparținând domeniului public al orașului Titu a bunurilor care formează obiectul investiției: “Extindere rețea de apă și canalizare, sat Sălcuța, județul Dâmbovița , DE 189/3,DS 65/6,DE 94/1” .

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind aprobarea achiziționării terenului în suprafață de 2.060 mp situat în intravilanul orașului Titu ,Sălcuța T .21, P 89/5 necesar pentru amenajare loc agrement Sălcuța

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind încetarea de drept mandatului de consilier local al domnului Cristescu Cristian Grigore

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind includerea în inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al orașului Titu și administrarea Consiliului local Titu a terenului in suprafață de 300 mp, situat in oraș Titu, str. Mr. Mihăileanu Stefan, T 76 ,P 239

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 304 mp, situat în oraș Titu, str. Prof. Stancu Jon, nr.5, număr cadastral 1746,CF 71789 atribuit în baza Legii nr. 15/2003 dnei Ciobanu Mihaela constructor de bună credință al imobilului casă construit pe teren .

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind aprobarea vanzarii terenului în suprafata de 304 mp, situat în oras Titu, str. Prof. Stancu Ion, nr.3, număr cadastral 1747,CF 70.814 atribuit în baza Legii nr.15/2003 Domnului Colomei Silviu Ilie constructor de bună credinta al imobilului casă construita pe teren.

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin program de investiții la nivel național (ANL)

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind majorarea capitalului social al SC SALUB TITU SRL

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre pentru aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2017 al aparatului de specialitate al Primarului orașului Titu

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitare și extindere spatii verzi în orașul Titu”- faza studiu de fezabilitate actualizat, devizul general și principalii indicatori tehnico-economici ai proiectului

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local