Primăria Titu

Site-ul Oficial al Primăriei Orașului Titu

Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Titu in sedinta ordinara de lucru in data de 26.09.2018 orele 16.

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotarare privind eliminarea pozitiei nr.35 si nr.36 din Inventarul bunurilor apartinand domeniului privat al orasului Titu

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotarare privind aprobarea repartizarii in regim de inchiriere a locuintei ANL situata in oras Titu, str. I.C.Visarion ,bloc 12,scara B, ap. 16, doamnei Radoi Ionelia Valentina

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice in vederea concesionarii terenului in suprafata de 629 mp, situat in sat Fusea, Tarla 77, Parcelal 76, oras Titu, judetul Dambovita,bun ce apartine domeniului privat al orasului, pentru construire locuinta.

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotarare pentru modificarea HCL nr.58/05.06.2018 privind modificarea inventarului bunurilor apartinind domeniului public al orasului Titu

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice prin strigare, in vederea inchirierii spatiului comercial nr. 22, in suprafata de 17,47 mp, situat in Piata Agroalimentara Complex Modern Titu, apartinand domeniului public al Orasului Titu pentru desfasurarea de activitatii de comert si/sau prestari servicii.

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice prin strigare in vederea inchirierii spatiului – Cabinet medical, in suprafata de 15,26 mp, situat la etajul I al Policlinicii Titu, din str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 15, jud. Dambovita, apartinand domeniului public al orasului Titu, pentru desfasurarea de activitati medicale si/sau activitati medicale conexe.

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotarare privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr. 4383/08.08.2003 incheiat cu Toma Mariana privind terenul in suprafata de 600 mp, situat in intravilanul orasului Titu, str. Garii nr. cadastral 980, aflat in domeniul privat al orasului Titu, in favoarea dlui Simion Gheorghe.

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotarare privind aprobarea scutirii de la plata a majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale,redevente si chirii datorate bugetului local de catre persoanele fizice de pe raza administrativ-teritoriala a orasului Titu

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice in vederea concesionarii terenului in suprafata de 643 mp, situat in Tarla 81, Parcela 87/3, oras Titu, judetul Dambovita,bun ce apartine domeniului privat al orasului, pentru construire locuinta

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local