Comisii de specialitate

COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL TITU

1.  Comisia Economică,  Buget-Finanţe : 1.Popescu Ovidiu 2.Paun Nicolae 3.Bucur Marian 2. Comisia de  Urbanism, Amenajarea Teritoriului : 1.Bordeianu George 2.Enescu Constantin 3.Andrei Mihai 3.  Comisia  pentru  Învăţământ,  Sănătate,  Cultură, Sport :  1.Oprea Vlad – preşedinte 4.  Comisia  Juridică,  Administraţie publică locală : 1.Bucur Robert 2.Ciobila Aurelian 3.Craiu Aurelian 4.Mirea Ion

COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL TITU 2012 – 2016

1.  Comisia Economică,  Buget-Finanţe : 1.  Adrian  CATALAN 2.  Alexandru  SANDU 3.  Florinel  ŞTEFAN 4.  Cristina  TOADER 5.  Valeriu  VASILE   2. Comisia de  Urbanism,  Administrarea  domeniului  public şi  privat : 1.  Cristian  Grigore  CRISTESCU 2.  Ion  GRECU 3.  Lucian  PLEŞA 4.  Constantin  STERIAN 5.  Constantin  ŞERBAN   3.  Comisia  pentru  Învăţământ,  Sănătate,  Cultură-Sport,  Protecţie socială, Familie şi  protecţia […]