Comisii de specialitate

COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL TITU 2016 – 2020

1.  Comisia Economică,  Buget-Finanţe : 1.Rădoi Teodor – preşedinte 2.Dragna Cătălin – secretar 3.Cristescu Cristian Grigore 4.Păun Nicolae 5.Barculeţ Pavel 2. Comisia de  Urbanism, Amenajarea Teritoriului : 1.Stan Marin – preşedinte 2.Dumitru Ion – secretar 3.Ion Toma Emil 4.Cristescu Cristian Grigore 5.Andrei Mihai 3.  Comisia  pentru  Învăţământ,  Sănătate,  Cultură, Sport :  1.Oprea Vlad – preşedinte 2.Ciobanu Mihaela 3.Hrehoreşen Oana – […]

COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL TITU 2012 – 2016

1.  Comisia Economică,  Buget-Finanţe : 1.  Adrian  CATALAN 2.  Alexandru  SANDU 3.  Florinel  ŞTEFAN 4.  Cristina  TOADER 5.  Valeriu  VASILE   2. Comisia de  Urbanism,  Administrarea  domeniului  public şi  privat : 1.  Cristian  Grigore  CRISTESCU 2.  Ion  GRECU 3.  Lucian  PLEŞA 4.  Constantin  STERIAN 5.  Constantin  ŞERBAN   3.  Comisia  pentru  Învăţământ,  Sănătate,  Cultură-Sport,  Protecţie socială, Familie şi  protecţia […]