Hotărâri Consiliul Local

Hotarare privind modificarea HCL Titu nr. 10143 0.07.2018 pentru aprobarea modificarii punctului a) — Indicatori maximali din Anexa nr. 2 la H.C.L. Titu nr. 64/05.06.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice în faza Studiu de Fezabilitate precum şi principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea Școlii gimnaziale Pictor Nicolae Grigorescu”

Hotarare privind modificarea art. 1 din HCL Titu nr. 99/30.07.2018, privind aprobarea modificarii punctului a) —Indicatori maximali din Anexa nr. 2 la H.C.L, Titu nr. 62/05.06.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de investiţii precum și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare termică și modernizare Centru pentru Tineret”